Home » Fokus

INOVASI KREATIF MEMACU KEJAYAAN PENDIDIKAN KHAS

Oleh Hayati Adilin Mohd Abd Majid, Nor Jawanees Ahmad Hanafiah, Sharifah Nurulhikmah syed Yasin, Noor Saadah Othman

Inovasi bukanlah suatu yang asing kepada rakyat Malaysia. Malah, kerajaan telah lama berhasrat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara inovasi. Pembudayaan inovasi dalam sektor awam, organisasi bukan kerajaan dan swasta telah lama diketengahkan bagi membina negara yang maju dna rakyat yang berdaya saing. Pembudayaan inovasi dalam sektor awam, organisasi bukan kerajaan dan swasta telah lama diketengahkan bagi membina negara yang maju dan rakyat yang berdaya saing. Pembudayaan inovasi ini mampu menjana peluang ekonomi yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Bagi menyemarakkan budaya inovasi ini, pelbagai aktiviti telah diadakan seperti sambutan haari inovasi pada pelbagai peringkat. Aktiviti ini merangkumi pelbagai sektor seperti pertanian, perkhidmatan, perusahaan, pembuatan, perindustrian dan pendidikan bagi menggalakkan budaya inovasi dalam kalangan masyarakat.

Satu cara yang berkesan untuk membudayakan inovasi dalam kalangan warganegara Malaysia adalah melalui penerapan dan penekanan inovasi dalam pendidikan. Kebanyakan negara maju sperti Jepun, Amerika Syarikat dan Perancis, telah mengaplikasikan system pendidikan yang berupaya memupuk budaya inovasi pada peringkat sekolah lagi. Di negara kita penerapan budaya inovasi pada peringkat sekolah mula diberikan penekanan seiring dengan keperluan negara untuk mencapai negara maju dan menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang bakal mengubah cara kehidupan manusia.

Dewasa ini, pelbagai lakaran kejayaan para pelajar Malaysia dapat dilihat kerana menempa nama dalam pelbagai pertandingan inovasi pada peringkat antarabangsa. Sebagai contohnya, SMK Kuala Besut melalui pasukan KuBest Innovation Team, di bawah seliaan Projek Unit Inovasi SMK Kuala Besut, berjaya menjulang nama Malaysia di mata dunia dengan memenangi pingat emas dalam Pertandingan Program Pembangunan Sumber Manusia Untuk Tenaga Nukleur anjuran Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Pertandingan ini berlangsung di Geongju, Korea Selatan pada bulan Mei 2018. Pasukan ini telah menewaskan pasukan dari Amerika Syarikat, Jepun, Korea dan Hungary. Meskipun Malaysiabukanlah Negara pengeluar tenaga nukleur, tetapi dengan kreativiti dan inovasi yang luar biasa, mereka mampu bersaing dengan peserta Negara pengeluar nukleur yang hebat.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 1 2019)

Posted in: Fokus

KUALA LUMPUR-IBU KOTA BUKU DUNIA: MENYEMARAKKAN BUDAYA MEMBACA

Oleh Abdul Ghani Abu

Membaca itu jambatan ilmu. Dengan membaca kita membuka jendela dunia pengetahuan. Ilmu pengetahuan ialah kuasa. Ilmu dan amal pula dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Demikian merupakan bait-bait untuk menggambarkan kekuatan dan kepentingan amalan membaca. Tanpa sedar, kita melalui dunia pembacaan sedari kecil hingga dewasa, kemudian berterusan hingga akhir hayat. Sasterawan Negara, Datuk seri A. Samad Said, pernah menulis dalam novelnya yang bertajuk Hujan Pagi, bahawa cinta tidak pernah ada usia. Begitulah bagi mereka yang jatuh cinta dengan membaca; tanpa mengira waktu, tempat dan jenis buku yang dibaca.

Baru-baru ini, Malaysia dipilih dan diiktiraf oleh Jawatankuasa Penasihat Kota Buku Dunia yang dianggotai oleh Persatuan Penerbit Antarabangsa, Persekutuan Antarabangsa Persatuan Perpustakaan dan Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO) sebagai Ibu Kota Buku Dunia pada tahun 2020. Pengiktirafan ini menginjak inspirasi menyemarakkan dunia pembacaan dalam kalangan rakyat Malaysia.

Tema yang dibawakan oleh Kuala Lumpur bagi pembidaan kota buku ini, iaitu KL Baca: Menyantuni Masyarakat Melalui Pembacaan, telah menarik perhatian jawatankuasa pemilihan. Dalam pembidaan tersebut, empat kriteria yang ditawarkan oleh Kuala Lumpur, iaitu membaca dalam semua bentuk, pembangunan infrastruktur industry buku dan akses digital, serta pembudayaan kanak-kanak melalui membaca.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 12 2018)

Posted in: Fokus

PEMBINAAN TAMADUN BANGSA MELALUI BUDAYA MEMBACA

Oleh Muhammad Helmi Ibrahim

Sejarah menunjukkan kira-kira 2000 tahun yang lalu, pihak pemerintah China telah membakar sejumlah buku yang dianggap sebagai ancaman kerana tidak berpuas hati dengan pengaruhnya yang semakin menular. Ketika penaklukan kota Baghdad pula, Perpustakaan agung Baitul Hikmah yang kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan dimusnahkan oleh tentera Mongol. Diriwayatkan Sungai Tigris bertukar warna menjadi hitam akibat banyaknya buku yang dibuang.

Sejarah juga telah mencatatkan bahawa beberapa negara yang maju seperti Amerika, Britain, dan Jepun memiliki rakyat yang rajin membaca. Ke mana-mana sahaja mereka pergi, bahan bacaan sentiasa dibawa bersama-sama. apabila mempunyai ruang masa, mereka akan tetap membaca. Mereka sentiasa dahaga akan ilmu pengetahuan baharu dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang sedia ada. Oleh sebab itu, amat wajar apabila negara tersebut maju dalam segala bidang, jauh mengalahkan negara lain.

Islam juga meletakkan ilmu sebagai asas bagi pembangunan diri manusia. Kalimah iqra yang bermaksud “bacalah” itulah cetusan awal, wahyu pertama yang diterima dalam surah al-’Alaq yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah agar disuburkan budaya membaca dalam kalangan umatnya. Berdasarkan ayat tersebut, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa wahyu yang pertama ini ialah perintah Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dan umat manusia seluruhnya.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 12 2018)

Posted in: Fokus

REMAJA DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN KEWANGAN

Oleh Noor Azam Abdul Rahman

Mungkin kebanyakan remaja menganggap pengurusan kewangan merupakan perkara remeh yang tidak perlu dimasukkan dalam nota penting perancangan masa depan. Mungkin juga bagi remaja, aspek membina kerjaya yang hebat serta mendapat perhatian ahli masyarakat itu lebih bermakna daripada merancang sumber kewangan yang diperoleh untuk dibelanjakan.

Secara umumnya, sebilangan besar remaja di Malaysia lebih cenderung menggunakan sumber kewangan yang diperoleh ke arah perkara yang berbentuk kepuasan diri melebihi aspek kemampuan kewangan mereka. Hal ini telah didedahkan melalui laporan Jabatan Insolvensi Malaysia bagi tahun 2012 sehingga tahun 2016 yang mendapati lebih 97 ribu kes kebankrapan (muflis) diisytiharkan oleh mahkamah. Lebih membimbangkan, statistik ini mencatatkan 23.2 peratus daripada jumlah keseluruhan yang diisytiharkan muflis terdiri daripada mereka yang berumur 34 tahun sehingga 25 tahun. Manakala sejumlah 1157 ataupun 1.2 peratus daripada jumlah tersebut dalam kalangan yang berumur 25 tahun ke bawah.

Data tersebut perlu diambil perhatian oleh semua pihak, sama ada ibu bapa, majikan, pihak berkuasa, malah golongan remaja sendiri. Laporan Jabatan Insolvensi Malaysia juga menyatakan bahawa antara punca utama remaja yang telah diisytiharkan muflis pada tahun yang dinyatakan itu termasuklah untuk memenuhi keinginan peribadi yang melebihi sumber kewangan. Laporan Jabatan Insolvensi Malaysia ini menjelaskan tiga jenis pinjaman yang menjadi faktor utama remaja muflis ialah pinjaman sewa beli kenderaan, pinjaman peribadi dan pinjaman perumahan. Data menunjukkan 69.8 peratus individu yang diisytiharkan muflis oleh mahkamah berpunca daripada kegagalan menjelaskan hutang bagi tiga jenis pinjaman tersebut. Berdasarkan definisi Jabatan Insolvensi Malaysia, kebankrapan (muflis) merujuk proses seorang penghutang yang telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah tinggi kerana kegagalan atau ketidakupayaan untuk membayar hutang sekurang-kurangnya RM30 ribu.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil.11 2018)

Posted in: Fokus

GOLONGAN MUDA DAN AMALAN BERHUTANG

Oleh Muhammad Farkhan Kamarolzaman

Pada masa ini, golongan muda, terutama bagi yang sudah berkerjaya, gemar hidup secara bermewah-mewah dengan berhutang melebihi pendapatan bulanan mereka. Walaupun baru setahun jagung bekerja, golongan ini sudah berangan-angan untuk membeli kereta mewah, menggunakan kad kredit secara berlebih-lebihan dan membeli pakaian yang berjenama. Maka, tidak hairanlah golongan yang baru bekerja ini menghadapi masalah kewangan yang serius berbanding dengan golongan lain disebabkan perbelanjaan yang tidak terkawal.

Dalam aspek pengurusan kewangan, apabila seseorang itu menggunakan 30 peratus daripada gaji bulanan untuk membayar hutang, mereka sudah dikira mempunyai masalah kewangan yang serius. Statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 47 peratus belia di Malaysia menanggung hutang kad kredit yang tinggi, manakala 38 peratus pula membuat pinjaman peribadi. Daripada statistik ini, kira-kira 3400 individu yang berusia antara 20 dan 30 tahun telah mendapatkan khidmat kaunseling dan bantuan daripada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) akibat tidak mampu menyelesaikan masalah hutang mereka.

Situasi tersebut jelas menunjukkan golongan muda di Malaysia masih lemah dalam aspek pengurusan kewangan harian mereka, terutamanya dalam bentuk pembiayaan secara berhutang. Walaupun agama Islam mengharuskan amalan berhutang, namun hal ini tidak bermaksud menggalakkan umatnya untuk berhutang dan membuat pinjaman kewangan secara melampau. Golongan muda perlu bijak mengawal “nafsu” untuk berbelanja bagi sesuatu tujuan melebihi keperluan asas supaya tidak terperangkap dalam beban hutang yang dicipta sendiri. Hal ini penting agar dapat mengelakkan mereka daripada terjerat dengan masalah hutang sehingga jatuh muflis.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 11 2018)

Posted in: Fokus

Pengangguran Siswazah: Antara Kecemerlangan Akademik dengan Kepelbagaian Kemahiran

Oleh Abdul Halim Abdullah

Institusi pendidikan tinggi berperanan untuk menghasilkan modal insan yang dapat menyumbang ke arah pembangunan dan kelestarian kemajuan sesebuah negara. Pada masa ini, banyak forum, artikel dan pihak tertentu yang membincangkan peranan institusi pendidikan tinggi yang boleh bertindak sebagai medan untuk menghasilkan graduan yang boleh menyumbang kepada kemajuan sesebuah negara. Walau bagaimanapun, ketika tumpuan diberikan kepada peranan universiti dalam usaha menghasilkan modal insan yang berkualiti, peratusan pengangguran dalam kalangan siswazah di Malaysia terus menjadi isu yang hangat diperkatakan.

Menurut Jabatan Statistik Malaysia, kadar pengangguran rakyat Malaysia telah meningkat daripada 2.6 peratus pada tahun 1996 kepada 3.7 peratus pada tahun 2009 dan jumlah peratusan masih melebihi tiga peratus sehingga tahun 2018. Dalam kalangan siswazah pula, lima daripada 10 mereka yang menganggur berumur di bawah 24 tahun, dan daripada 25 peratus pemegang ijazah sarjana muda yang tidak bekerja, 52 peratus daripadanya berlatarbelaknagkan bidang sastera dan sains social. Lebih membimbangkan, berdasarkan jenis institusi pendidikan tinggi, 50 peratus daripada siswazah universiti awam dan 47 peratus siswazah daripada universiti swasta masih gagal mendapatkan pekerjaan.

Walaupun begitu, yang menariknya, 98 peratus siswazah dari poloteknik dan 99 peratus siswazah dari kolej komuniti dan institusi berteraskan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) berjaya mendapatkan pekerjaan selepas tamat pengajian. Selain itu, terdapat juga bukti yang menunjukkan bahawa bilangan siswazah ynag menganggur di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bertambah setiap tahun sejak tahun 1996 hingga 2015. Menurut laporan “ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity,” kadaar pertumbuhan pekerjaan amat perlahan di ASEAN dalam beberapa tahun belakangan ini. walaupun pad atahun 2012 kadar pertumbuhan pekerjaan meningkat sebanyak 1.9 peratus, jumlah itu menurun kepada 1.5 peratus pada tahun 2013 dan angka ini tinggi sedikit berbanding dengan kadar global, iaitu sebanyak 1.4 peratus.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 10 2018)

Posted in: Fokus

Peluang Kerjaya Siswazah Menganggur

Oleh Syed Mahadzir Syed Ibrahim

Isu pengangguran dalam kalangan siswazah merupakan satu masalah besar, bukan sahaja kepada masa depan siswazah itu sendiri, tetapi juga kepada keluarga dan negara. Bagi mengatasi masalah ini, stigma lulusan universiti yang tidak layak bekerja sebagai petani, bekerja sebagai peniaga pakaian bayi secara dalam talian, jurujual di pusat beli-belah, dan pembawa kereta sewa, perlu diubah dan dilenyapkan daripada kamus minda.

Menurut Sistem Kajian Pengesanan Graduan, daripada 238 187 graduan menamatkan pengajian pada tahun 2017, seramai 54 103 menganggur dalam tempoh enam bulan selepas mereka menamatkan pengajian pada tahun 2017, seramai 54 103 menganggur dalam tempoh enam bulan selepas mereka menamatkan pengajian masing-masing. Hal ini menunjukkan bahawa kadar pengangguran dalam kalangan siswazah amat membimbangkan. Perlu diinsafi bahawa kadar pengangguran  yang tinggi merupakan suatu malapetaka besar, bahkan dianggap sebagai “tragedi nasional” bagi sesebuah negara.

Masalah pengangguran sudah tentu disebabkan oleh kemahiran insaniah yang kurang dimiliki dan dipamerkan oleh para siswazah masa ini. Begitu juga dengan kemahiran berkomunikasi, menurut laporan tahunan Bank Negara Malaysia 2016, 81 peratus graduan didapati tidak menguasai kemahiran berkomunikasi dengan baik, dan kurang 50 peratus graduan yang mempunyai pemikiran kritis, kebolehan menganalisis dan kemahiran menyelesaikan masalah dengan baik.

Hakikatnya, kadar pengangguran sebenar sudah tentu lebih tinggi lagi kerana pengangguran bukan sahaja terdiri daripada siswazah lepasan ijazah sarjana muda, tetapi termasuklah dalam kalangan pemegang ijazah sarjana dan kedoktoran, lepasan diploma daripada kolej, dan lepasan institusi kemahiran. Jika golongan ini gagal mendapatkan pekerjaan yang sesuai, dengan pendapatan yang setimpal, maka harapan Malaysia untuk mencapai status negara maju sukar terlaksana. Lebih teruk lagi, pengangguran bakal mengundang masalah sosial seperti kemiskinan dan jenayah dalam kalangan mereka yang menganggur akibat kesempitan hidup.

**

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil.10 2018)

Posted in: Fokus

AYUH PERKASAKAN BIDANG KEMAHIRAN!

Oleh Samat Buang

Usaha meningkatkan peratusan tenaga mahir di negara ini perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh memandangkan Malaysia masih jauh ketinggalan berbanding negara lain pada masa ini. Sebelum ini, kerajaan menyasarkan untuk melahirkan 50 peratus tenaga mahir menjelang 2020, namun terpaksa dikurangkan kepada 35 peratus kerana junlah disasarkan itu sukar dicapai. Peratusan jumlah tenaga mahir di Malaysia snagat rendah, iaitu hanya 28 peratus berbanding dengan Finland yang mempunyai 100 peratus pekerja mahir, manakala Jerman sudah mencapai 80 peratus. Dalam hal ini, tanggungjawab memenuhi keperluan tenaga mahir bukan hanya tugas kerajaan semata-mata, malah memerlukan pelibatan semua lapisan rakyat Malaysia.

Di negara ini, bidang kemahiran tidak pernah dipinggirkan oleh pihak kerajaan. Pelibatan kerajaan Malaysia secara aktif dalam membangunkan orogram latihan teknikal dan vokasional secara berterusan sebagai usaha bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang berkemahiran melalui penubuhan beberapa institusi latihan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang berjaya dari segi pertukangan, pembinaan, pendawaian elektrik, dan bidang lain yang berkaitan. Bidang kemahiran merupakan “tempat” khas bagi mereka yang kurang berminat dalam akademik supaya golongan ini mempunyai pilihan untuk memajukan diri mereka meskipun tidak memiliki kelulusan tinggi.

Hasrat kerajaan untuk menjadikan negara ini maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 sememangnya memerlukan modal insan yang berkemahiran tinggi dalam bidang kemahiran dan teknologi. Transformasi pendidikan yang dilakukan oleh kerajaan dengan menaik taraf sekolah menengah vokasional dilihat sebagai salah satu usaha untuk menaik taraf status pelajar di sekolah vokasional. Dengan meningkatkan tahap kelulusan daripada sijil kepada diploma, mampu melonjakkan keyakinan pelajar aliran kemahiran yang selama ini sering merasakan bahawa mereka merupakan kumpulan pelajar kelas kedua berbanding dengan pelajar aliran akademik. Pelbagai perubahan dilakukan dari segi mutu pendidikan, prasarana, dan kurusus yang dilaksanakan agar standing dengan kolej lain, serta mampu melahirkan pelajar berkualiti selain memenuhi kehendak pasaran.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 9 2018)

Posted in: Fokus

KEPENTINGAN TVET KE ARAH NEGARA MAJU

Oleh Jeniri Amir

Pada ketika ini, Malaysia hanya mempunyai kira-kira 30 tenaga kerja mahir. Hal ini berkaitan rapat dengan jumlah institusi yang terbabit, bilangan pelajar dan tahap minat mereka, serta tanggapan ibu bapa dan masyarakat terhadap pendiidkan teknikal dan vokasional di Negara ini. Kerajaan sebelum ini menyasarkan untuk meningkatkan bilangan tenaga kerja mahir kepada 35 peratus menjelang tahun 2020. Kementerian Pendidikan pada masa ini berusaha ke arah menjadikan bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) sebagai pilihan utama pelajar, memandangkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang tersebut amat diperlukan ketika negara ini menuju sebagai sebuah negara maju.

Pendidikan tektikal merujuk pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barangan hasil industri seperti jentera, kenderaan dan bangunan. Pendidikan vokasional pula bermaksud pendidikan amali yang menitikberatkan kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu pekerjaan. Jumlah pengambilan pelajar pendidikan teknik dan vokasional pada masa ini masih di bawah paras enrolmen yang disasarkan. Selagi keadaan ini tidak diperbetulkan, selagi itu matlamat untuk melahirkan jumlah sumber mahir yang mahir dalam bidang teknikal dan vokasional akan terbantut. Oleh itu, langkah bersepadu perlu dilakarkan agar masalah kekurangan pelajar terbabit dapat diatasi. Melentur buluh biar dari rebung. Minat pelajar terhadap TVET perlu disemai dan dibaja sejak di bangku sekolah rendah atau menengah lagi.

Pada hakikatnya, pendidikan TVET bukanlah sekadar bertujuan untuk memberikan latihan kemahiran kepada para pelajar, tetapi juga memberikan peluang kepada mereka untuk meneruskan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Pendidikan TVET perlu berubah dan berkembang mengikut arus semasa bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian yang maju, setanding dengan Negara Jerman, Jepun, dan Korea. Dalam hal ini, jika Malaysia mahu berada pada tahap penarafan yang teratas dari segi kemajuan dan perindustrian, sudah tentunya Negara tidak mempunyai pilihan yang lain, selain memperkasakan bidang ini dengan lebih serius. Antara langkah yang wajib diambil termasuklah memberikan tumpuan yang mendalam terhadap pemerkasaan TVET, dan memastikan minat seta bilangan pelajar yang mengikuti TVET terus meningkat dari tahun ke tahun.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil.9 2018)

Posted in: Fokus

Budi Bahasa Budaya Kita

Oleh Nik Mohd Iznan Tuan Yaakub

Budi Bahasa merupapakn abdomen penting dalam tubuh masyarakat. Jika abdomen budi Bahasa berfungsi dengan baik, sendi-sendi bangsa akan terjana dengan cekap dan mudah. Sekali gus, abdomen ini akan menjanakan enjin atau sistem serta unit lain seperti sel agama, tisu bangsa dan organ negara. Kompetensi utama ke arah menjanakan abdomen budi Bahasa adalah dengan pengamalan nila-nilai murni dalam teras kehidupan sarwajagat. Perkara utama yang menjadi nuansa antara individu ialah sikap dan pembawaan sahsiah diri.

Budi bahasa bertunjangkan kepada pembentukan akhlak dan moral yang sempurna. akhlak berasal daripada perkataan Arab bermaksud budi pekerti seseorang individu. Hal ini merujuk kelakuan atau watak serta gerak-geri. Istilah akhlak tidak membawa maksud kelakuan yang buruk atau sempurna, tetapi hanya membawa konotasi kelakuan sahaja. Istilah moral pula sentiasa dikaitkan dengan tingkah laku yang sesuai dengan peraturan dan norma masyarakat. Moral berasal daripada perkataan Latin, iaitu  moralis yang membawa maksud tingkah laku yang sejajar dan sesuai dengan tatasusila dan peraturan sesebuah induk masyarakat. Etika pula didefinisikan sebagai sains moral yang terdapat dalam masyarakat sama ada baik atau buruk. Perkataan etika ini berasal daripada Bahasa Greek, iaitu ethos yang bermaksud satu cara hidup atau satu susunan peraturan tingkah laku untuk melicinkan perjalanan sesuatu pentadbiran atau pengurusan seperti kod etika perguruan, perubatan, guaman, perakaunan dan lain-lain.

Seperti yang terkandung dalam prinsip kelima Rukun Negara, “kesopanan dan kesusilaan”, dua elemen ini saling berhubung antara satu sama lain. Kesopanan akan membuahkan bneih-benih kesusilaan. Buah kesusilaan yang mekar dan ranum akan memberikan kekuatan kepada perwatakan individu. Pengamalan nilai-nilai murni secara tuntas akan membentuk masyarakat yang dinamik dan progresif. Prospek pembangunan induk negara bukan bertunjangkan elemen fizikal, malahan bergantung kepada penerapan teras nilai-nilai murni dalam masyarakatnya.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 8 2018)

Posted in: Fokus