Home » Fokus (Page 2)

Patriotisme dalam Prinsip Kesopanan dan Kesusilaan

Oleh Suhaizi Suhaimi

Ketika 61 tahun yang lalu, laungan “Merdeka!”penuh bangga dan semangat oleh setiap warga yang melafazkannya boleh didefinisikan sebagai lambing kebebasan yang tiada tolok bandingnya. Walaupun rata-rata rakyat ketika itu mengetahui dan memahami bahawa cengkaman penjajah itu bukanlah “dileraikan” sepenuhnya, tersemat di dalam dada masing-masing yang sesungguhnya tanah yang dipijak bukan lagi milik bangsa asing. Tidak kira kaum, warna kulit, muda atau tua, laungan keramat itu benar-benar menyatupadukan hati dan sanubari warganya.

Walau bagaimanapun, pada tahun 1969, definisi “Merdeka!” yang difahami umum sebelumnya, seakan ditoreh dan disiat-siat untuk dijadikan “makanan” buat perosak negara bangsa dalam satu kejadian rusuhan kaum. Peristiwa hitam yang berlaku pada 13 Mei 1969 itu, menyaksikan pertumpahan darah serta menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Bertitik tolak daripada peristiwa ini, kerajaan mengambil langkah tegas untuk mencari formula bagi mengatasi masalah tersebut daripada berulang lagi.

Lantaran itu, Majlis Perundangan Negara telah ditubuhkan oleh Pengarah MAGERAN di bawah Undang-undnag Darurat yang diwartakan pada 29 Januari 1970. Anggota Majlis Perundangan Negara tersebut terdiri daripada seorang Pengerusi, iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak bin Hussein merangkap Pengarah MAGERAN, tiga orang menteri, iaitu Allahyarham Tun Dr. Ismail bin Dato’ Abdul Rahman, mendiang Tun Tan Siew Sin dan Tun V.T Sambanthan, wakil kerajaan negeri dan wakil daripada parti politik. Tidak dilupakan juga, wakil daripada tokoh agama, badan profesional, perkhidmatan awam, kesatuan sekerja, wartawan, persatuan guru-guru dan wakil kumpulan-kumpulan kecil yang turut bersatu padu bagi mengekang fenomena ini daripada terus meranapkan perpaduan sesama rakyat. Setelah berbincang dan mengkaji secara mendalam selama beberapa bulan, Majlis Perundingan Negara telah merumuskan bahawa gagasan yang mampu mengatasi titik pemisah antara kaum perlu diwujudkan di negara ini. Berdasarkan keputusan tersebut, maka lahirlah Rukun Negara yang telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-4 pada 31 Ogos 1970, iaitu bersempena dengan sambutan Kemerdekaan Malaysia ke-13.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 8 2018)

Posted in: Fokus

NILAI SASTERA MEMBENTUK DIRI REMAJA

Oleh Dayang Sakini Mohd Kadri

SASTERA sering kali dikaitkan dengan sesuatu gaya bahasa atau keindahan yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sastera ditafsirkan sebagai bahasa yang digunakan dalam kitab. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa sastera ini dimiliki oleh orang yang berjiwa halus atau seni disebabkan asal perkataan ini daripada Bahasa Sanskrit yang bererti kitab suci. Walau dari mana pun asalnya, sedar atau tidak, sastera memainkan peranan penting dalam menentukan budaya dan nilai dalam masyarakat. Karya sastera juga tidak dapat lari daripada membawa nilai yang berkait dengan keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Persoalannya, adakah nilai sastera ini mendapat tempat dalam kalangan remaja masa kini?

Sastera remaja difahami sebagai karya sastera untuk bacaan para remaja yang berumur dalam lingkungan 13 tahun hingga 21 tahun. Seperti yang dijelaskan oleh Othman Puteh, seorang penulis tanah air, beliau berpendapat bahawa pertumbuhan dan perkembangan psikologi remaja dalam lingkungan usia tersebut amat relevan dengan pengamatan, pengalaman dan kreativiti daripada bahan bacaan sastera. Sejak peringkat sekolah menengah lagi, remaja didedahkan dengan karya sastera melalui teks KOMSAS, Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu. Pembelajaran sastera dalam kurikulum Bahasa Melayu bertujuan untuk membolehkan pelajar meningkatkan dan mengukuhkan minat membaca genre sastera seperti novel, cerpen, drama, prosa tradisional, puisi moden, dan puisi tradisional. Namun begitu, ternyata nilai sastera ini kurang mendapat tempat dalam kalangan remaja.

Satu kajian tentang keberkesanan pelaksanaan pendidikan sastera menerusi KOMSAS Tingkatan 4 dicatatkan dalam jurnal pendidikan menunjukkan bahawa hanya 35 peratus remaja gembira kerana berpeluang mempelanjari KOMSAS berbanding 65 peratus remaja yang tidak gembira mempelajarinya. Keadaan tersebut menunjukkan bahawa majoriti pelajar tidak menerima baik pembelajaran KOMSAS kerana mereka terpaksa mempelajarinya dan mengangapnya sebagai suatu yang membebankan.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 7 2018)

Posted in: Fokus

KEPENTINGAN PENDIDIKAN KOMSAS DI SEKOLAH

Oleh Nawi Ismail

Dalam buku Teman Pelajar Kesusasteraan, Hashim Awang mengatakan bahawa melalui bahasa, kesusasteraan dapat disebarkan dan melalui bahasa jugalah mesej kesusasteraan dapat diikuti oleh pembaca dengan berkesan. Demikianlah eratnya hubungan antara bahasa dengan kesusasteraan. Oleh sebab itu, sejak dahulu lagi pelbagai genre kesusasteraan dimanfaatkan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu (BM), khususnya di sekolah.

Sebelum tahun 2000, pelbagai genre kesusasteraan sama ada prosa atau puisi telah digunakan dalam sesi pembelajaran mata pelajaran BM. Pada era tersebut, sumbernya tidak dinyatakan secara khusus, seperti sekarang. Ertinya guru BM boleh memilih prosa, terutama cerpen ataupun puisi, khususnya sajak daripada pelbagai sumber yang difikirkan menarik dan sesuai dengan keupayaan pelajar untuk dijadikan bahan pengajaran. Walaupun begitu, tidak kurnag pula yang bergantung pada “buku kerja” yang terdapat di pasaaran untuk mendaptkan bahan pembelajaran.

Era baharu turut membawa pembaharuan, khususnya kepada mata pelajaran teras ini. Mulai tahun 2000 komponen sastera (KOMSAS) diperkenalkan di sekolah menengah. Mulai tarikh itu, pelajar tingkatan empat dan lima khususnya, dikehendaki mempelajari beberapa genre kesusasteraan daripada bahan yang sudah pun ditetapkan mengikut zon.

Hasrat untuk mendidik generasi muda supaya gemar membaca merupakan usaha yang wajar direalisasikan. Hal ini dikatakan demikian kerana tabiat suka membaca penting sekali untuk melahirkan individu yang berpengetahuan atau bermaklumat. Dengan perkataan lain, tahap pengetahuan seseorang antara lainnya bergantung pada tahap pembacaan masing-masing. Dari aspek yang lain pula, individu yang gemar membaca lebih berkeupayaan untuk berfikir dengan cekap berbanding dengan individu lain yang “culas” membaca. Ucapan individu yang gemar membaca pula lazimnya lebih meyakinkan pendengar.

*** (Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 7 2018)

Posted in: Fokus

SAHSIAH UNGGUL MEMBENTUK PERSONALITI REMAJA

Oleh Muhammad Farkhan Kamarolzaman

DASAWARSA ini, dunia memperlihatkan arus kemajuan teknologi dan sains yang semakin deras. Negara-negara yang sedang membangun begitu pesat bersaing menuju ke arah sebuah Negara maju. Semuanya hanya ingin menjadi yang terbaik bagi memastikan kelangsungan hidup masa kini dan hadapan terpelihara. Seiring dengan perkembangan era globalisasi ini, hal ini memberikan kesan dan pengaruh yang kuat terhadap golongan remaja, tidak kira kesan positif atau negatif.

Dalam hal ini, pencapaian remaja kini boleh dibanggakan dengan berupaya untuk mencipta nama pada usia muda. Boleh dikatakan dalam setiap bidang pasti ada kejayaan yang dilakarkan oleh golongan remaja. Mereka kini lebih berani, berwawasan dan bercita-cita tinggi serta lantang menyuarakan pendapat. Pujian harus diberikan kepada golongan remaja sebagai tanda sokongan dan galakan untuk mereka agar lebih menonjol. Sebagai kontradiksinya, dalam diam ada perihal yang perlu dibimbangkan ekoran perkembangan dunia globalisasi kini yang kian memamah sahsiah remaja.

Dalam meniti kehidupan marcapada, remaja terdedah dengan pelbagai bentuk cabaran. Seperti mana yang sedia kita maklum, antara bentuk cabaran yang perlu dihadapi oleh remaja termasuklah pengaruh media massa dan media sosial , pengaruh rakan sebaya, konflik keluarga dan masyarakat sekeliling serta konflik isu semasa. Remaja kini tidak dapat lari daripada semua cabaran sehingga mempengaruhi setiap bicara serta tindak tanduk mereka. Kadangkala, mereka dilihat lantang bersuara tanpa memikirkan kesan atau pengaruh dari setiap bicara. Mereka juga lebih berani dalam membuat keputusan serta tindakan, namun tidak sedar ada akibat yang menunggu. Keperibadian remaja seolah-olah tidak seiring dengan kematangan usia mereka.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 6 2018)

Posted in: Fokus

MENGGILAP AKAL DAN SAHSIAH REMAJA

Oleh Aminudin Mansor

AKAL merupakan anugerah Allah yang paling berharga. Manakala sahsiah  atau keperibadian dapat dibentuk melalui pendidikan oleh ibu bapa di rumah dan diperteguhkan oleh guru di sekolah. Watak dan perwatakan yang baik juga dapat dibentuk melalui pendidikan yang berkesan dan berterusan. Melalui pendidikan, akal dapat digilap ke arah kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan. Akal atau minda yang beriman dan bertakwa dapat dibentuk dan dididik melalui pendidikan di rumah oleh ibu bapa. Hal ini disebabkan agama itu diibaratkan sebagai akal, dan tidak ada agama bagi sesiapa yang tidak berakal.

Akal yang sihat mampu dimiliki oleh setiap orang, terutamanya remaja, yang tidak mempunyai masalah seperti terbabit dengan penyalahgunaan dadah, berkelakuan ganas, atau ketagihan minuman keras. Dalam hal ini, akal itu diibaratkan umpama  payung, dan payung itu tidak berguna kalau tidak terbuka. Kesediaan dan kegiatan akal dikatakan mempunyai kaitan dengan tugas otak dan sistem saraf. Oleh sebab itu, pertumbuhan neurologi dan mental amatlah berkait rapat antara satu sama lain. Pertumbuhan akal dan perkembangan kebolehan mental merupakan faktor utama dalam pembentukan sahsiah remaja yang perlu dipertimbangkan oleh para pendidik ketika mereka merancang pengisian pendidikan yang akan dilaksanakan.

Potensi akal sangat jelas dan berkuasa dalam sesi pembelajaran dalam kelas. Apabila akal remaja tidak sempurna dan tidak sihat, maka hal ini memberikan kesan negatif dan menjejaskan potensi diri untuk mencapai kecemerlangan, terutamanya dalam peperiksaan penting di sekolah. Akal yang matang amat penting dalam proses pembelajaran. Selagi tidak wujudnya kematangan akal, selagi itulah kesan pembelajaran sukar untuk mencapai matlamat yang optimum dan berkesan.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 6 2018)

Posted in: Fokus

KESELAMATAN PEMAKANAN: ADAKAH MAKANAN ANDA SELAMAT UNTUK DIMAKAN?

Oleh Hayati Adilin MAM, Noorazlin R, Noristisarah AS, Zuraini J, Siti Nadia H

MAKANAN ialah keperluan asas dalam kehidupan manusia dan berfingsi untuk memenuhi keperluan fizikal, fisologi, psikologi dan sosial. Makanan diperlukan untuk manusia bekerja dan melaksanakan kehidupan harian mereka. Selain itu, makanan membekalkan nutrient penting untuk keperluan pembesaran dan pertumbuhan badan. Kuantiti dan kualiti makanan juga sangat mempengaruhi tahap kesihatan individu. Namun begitu, pengambilan makanan yang kurang berkualiti dapat menjadi racun kepada manusia dan memudaratkan kesihatan. Makanan  yang tidak berkualiti termasuklah makanan yang tercemar dengan bawaan penyakit di dalamnya.

Makanan yang selamat dimakan ialah makanan yang disediakan atau diproses dengan piawaian kebersihan yang memuaskan, manakala makanan yang disediakan tanpa kawalan kebersihan menjadi satu daripada punca wabak penyakit bawaan makanan.

Wabak penyakit bawaan makanan sangat bahaya sehingga boleh menyebabkan kematian. Hal ini lazimnya dirujuk sebagai keracunan makanan dengan berdasarkan kadar inkubasi yang pendek, akut dan simptom klinikal yang sama. Makanan yang tidak bersih dan tercemar ini mungkin mengandungi bahan berbahaya atau bakteria yang boleh menyebabkan penyakit bawaan makanan, dan penyakit kuning (Hepatitis A), yang boleh mengundang maut. Kes keracunan menjadi lebih parah apabila melibatkan banyak pihak, termasuk pengendali, pembeli atau pengunjung, yang mengurus atau memakannya tanpa menyedari makanan tersebut telah dijangkiti kuman.

Okijie dan rakan penyelidiknya menyatakan bahawa pengendali makanan di premis makanan menjadi aspek yang paling pneting semasa kerja penghasilan, penyediaan, dan pemprosesan untuk mengelakkan pencemaran makanan. Pengendali makanan didefinisikan sebagai individu yang terlibat semasa penyediaan, pemprosesan dan penghidangan makanan. Di samping itu, pengendali makanan sangat bertanggungjawab bagi memastikan keselamatan makanan yang dihidangkan kepada pengguna. Pada kebiasaannya, kes keracunan makanan sering kali berlaku di premis makanan yang dikendalikan oleh pengusaha yang tidak mempunyai pengetahuan asas tentang kebersihan dan keselamatan makanan. Hal ini dbuktikan oleh kajian Toh dan Birchenough bahawa kebanyakan pengusaha di gerai makanan, termasuklah di pasar malam, yang kurang mempunyai penekanan dan pengetahuan tentang keselamatan makanan.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 5 2018)

Posted in: Fokus

TABIAT MAKAN REMAJA: MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGUBATI

Oleh Amirah Syazwani Baderol Sham

GAYA hidup zaman moden yang serba-serbinya pantas kini secara tidak langsung turut mengubah amalan dan gaya pemakanan masyarakat Malaysia, termasuklah golongan remaja. Pengambilan makanan yang tidak seimbang, terutamnya makanan yang diproses, sejak awal usia kanak-kanak lagi menjadi faktor bertambahnya bilangan mereka yang kegendutan dalam usia yang masih muda. Ironinya, kini masalah kesihatan dunia mengalami revolusi yang pada satu ketika dahulu, kebanyakan masyarakat mengalami masalah disebabkan kekurangan sumber makanan, tetapi situasi sebaliknya berlaku pada hari ini apabila masyarakat mempunyai masalah kesihatan sebagai akibat terlebih makan. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan daripada kita kini berpegang pada falsafah “makanlah selagi kita mempunyai sleera kerana jika sudah sakit dan sudah tidak berselera, semuanya tidak sedap dan tidak boleh dimakan.”

Isu obesiti dalam kalangan remaja Malaysia bukanlah lagi isu sejagat yang baharu. Isu ini kini dianggap sebagai penyakit kerana kegemukan boleh mengganggu dan mencederakan organ badan dan seterusnya menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Di Malaysia, obesiti menjadi kebimbangan banyak pihak. Prof. Madya Dr. Poh Bee Koon dari Jabatan Pemakanan dan Dietetik, Universiti Kebangsaan Malaysia, merangkap ahli majlis persatuan Kajian Obesiti Malaysia (MASO), menyatakan bahawa 21.4 peratus remaja di kawasan luar bandar menghadapi masalah berat badan berlebihan. Pada hakikatnya, sebanyak enam peratus remaja telah dimasukkan ke hospital kerana diabetes dan angka ini smeakin meningkat saban tahun. Bukankah fakta ini membimbangkan kita?

Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), obesiti bermaksud pengumpulan lemak badan berlebihan yang menjejaskan kesihatan. Pertubuhan ini menggunakan Indeks Jisim Tubuh (BMI) sebagai ukuran bagi menentukan sama ada seseorang itu berada dalam kategori obesiti ataupun tidak. Pakar pemakanan secara umumnya menjelaskan obesiti sebagai situasi yang terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pengambilan makanan dengan penggunaan tenaga. Kebanyakan daripada masalah pbesiti berpunca daripada kelalaian gaya hidup harian, terutamanya dalam aspek jumlah pengambilan makanan. Remaja pula didefinisikan oleh WHO sebagai orang yang berumur antara 10 tahun hingga 19 tahun. Selain perubahan psikologi dan fizikal, pemakanan juga merupakan antara isu yang perlu diperhatikan bagi remaja kerana pertumbuhan individu banyak berlaku pada fasa ini.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 5 2018)

Posted in: Fokus

CATATAN PENULIS AUTISME

Oleh Haziq Ahmad Zaki Mohamad Zulkipli


Syukur Allah kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, saya masih dapat menghirup udara segar di bumi yang nyata ini, walaupun dilahirkan tidak sempurna seperti orang lain. Saya tergolong dalam kalangan insan istimewa. Tidak seperti orang lain, saya lahir tidak cukup bulan. Kebanyakan manusia lahir selepas sembilan bulan sepuluh hari, saya lahir hanya selepas lapan bulan sahaja. Saya disahkan menghidap autisme sejak berumur 13 tahun dan pada masa itulah, saya mempunyai “dunia” saya sendiri yang sangat indah. Pada masa itu jugalah, saya dihantar ke Sekolah Pendidikan Khas di Kuching untuk meneruskan pelajaran dalam tingkatan satu. Semasa di sekolah rendah, saya murid yang mempunyai “dunia”dan imaginasi yang luar biasa. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rancangan Perumahan Rakyat (RPR) Jalan Astana, Petra Jaya dan sekolah tersebut merupakan sekolah bagi pelajar yang normal. Ada beberapa orang guru dan rakan saya pada masa itu menyatakan bahawa saya berkelakuan seperti “lain daripada yang lain.”

Saya amat meminati pemimpin dunia pada masa itu sehingga saya boleh menghafal nama mereka. Pada usia semuda itu, saya suka melihat rancangan “Jendela Dunia” yang mengisahkan senario politik dunia, pergelutan, serta keadaan alam di sekeliling kita. Saya suka melihat rancangan dan membaca buku tentang sejarah, geografi dan politik dunia, serta melihat ensiklopedia. Selepas tamat zaman persekolahan, saya melanjutkan pelajaran di Kolej Madrasah Al-Islamiah sehingga memperoleh Sijil Tsanawi IV dan diploma. Pada masa itu, saya dilantik menjadi ketua biro dakwah, ketua pelajar, dan ketua kelab bahasa dan sastera di madrasah tersebut.

Pada masa yang sama, saya menjadi guru agama di Sekolah Agama Rakyat Madrasah Al-Falah Al-Islamiah Kampung Pulo, Petra Jaya dan guru takmir di surau sebuah kampung di Kuching, sebelum melanjutkan pengajian pada peringkat ijazah dalam bidang pengajian Islam. Kehidupan indah “dunia kanak-kanak” saya semakin mencabar apabila saya melanjutkan pelajaran pada peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Terbuka Malaysia. Pada ketika itu, beberapa orang masih tidak memahami autisme sehingga wujud istilah “tidak betul” atau “tidak normal” yang dilabelkan kepada golongan ini. Saya pernah dianggap seperti itu kerana “bercakap seorang diri”.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa bulan April Bil. 4 2018)


Posted in: Fokus

AUTISME BUKANNYA KEKURANGAN TETAPI KEISTIMEWAAN

Oleh Syazanna Hadenan

Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu yang boleh saya katakan tatkala melihat anak autisme itu bermain bersama-sama keluarganya. Saya tidak menganggap anak autisme sebagai bebanan kepada mereka, namun saya percaya bahawa itu rezeki terbaik yang Allah kurniakan kepada mereka. Mereka ibu bapa yang kuat dan tabah menjaga, membesarkan, dan melindungi anak autisme ini. Saya percaya bahawa terlalu banyak ujian dan cabaran yang terpaksa dilalui sepanjang membesarkan anak ini. Namun demikian, ibu bapa tetap sabar dan kalis akan pandangan orang luar terhadap anak mereka. Kasih sayang terhadap anak autisme ini tidak pernah dibezakan berbanding dengan anak yang lain. Anak autisme ini memerlukan perhatian, kasih sayang lebih, dan pemahaman yang lebih daripada ibu bapa sendiri. Maka tidak hairanlah sekiranya anak autisme ini sering menjadi fokus utama dalam keluarga.

Teringat akan kali pertama pertemuan saya dengan anak autisme. Pada ketika itu, saya dan suami ke rumah pemilik rumah sewa, iaitu Kak Ros untuk membincangkan urusan rumah sewa. Kami dijemput masuk untuk berbincang. Usai perbincangan, anak Kak Ros turun dari tingkat atas untuk bermain di ruang tamu. Pada ketika itu, salah seorang anak Kak Ros begitu aktif dan bertenaga ketika bermain, namun saya hairan kerana dia kerap mengulangi perbuatan yang dilakukan. Anak kecil itu tanpa lelah terus berpusing mengelilingi meja kopi di bahagian ruang tamu. Sesekali ditegur dan dilarang oleh Kak Ros, namun tiada respons daripada anak kecil itu. Anak kecil itu terus mengulangi perkara yang sama tanpa rasa penat, sehinggalah suami Kak Ros datang dan mengambil si kecil itu.

Kami hanya melihat tanpa memikirkan apa-apa. “Anak saya itu anak autisme,” ujar Kak Ros. “Sebab itu dia terlalu hiperaktif dan tidak mempedulikan sesiapa. Memang penat menjaga anak istimewa ini, tetapi Kak Ros bersyukur kerana dikurniai anak syurga”.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 4 2018)

Posted in: Fokus

REMAJA AUTISME: UMPAMA GEMERLAP BINTANG DI LANGIT MALAM

Oleh Mohd Hafizi Ahmad

Sekiranya anda peminat aktor tersohor India, Aamir  Khan, pastinya anda mengingati filemnya yang ditayanngkan pada tahun 2007, Taare Zameen Par, yang mengangkat isu kanak-kanak istimewa yang menghidap penyakit disleksia. Disleksia merupakan gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh kanak-kanak. Aamir Khan cuba menyampaikan mesej bahawa di sebalik gangguan yang dialami oleh watak Ishaan, budak lelaki yang berusia lapan tahun, terserlah bakat melukis yang amat mengagumkan oleh kanak-kanak istimewa tersebut.

Kehebatan Ishaan dalam filem tersebut sebenarnya persis dengan kisah benar yang dialami oleh insan berbakat besar, Wan Jamilla Wan Shaiful Bahri, atau lebih mesra disapa dengan panggilan Jamilla. Gadis istimewa ini dilahirkan pada 13 Jun 2002. Penulis berkesempatan melihat koleksi lukisannya dengan mata sendiri, yang dipamerkan di ruang khas di kediaman keluarganya di Shah Alam. Maha Suci Allah yang menganugerahkan bakat kepada Jamilla yang mampu untuk menghasilkan lukisan naif yang amat cantik dan menarik yang memukau setiap mata yang memandangnya. Penulis mengambil sedikit masa untuk meneliti setiap hasil seninya dengan lebih dekat. Rata-ratanya setiap hasil karyanya berbeza antara satu dengan yang lain bersama-sama kombinasi warna yang sangat unik.

Dengan sedikit masa yang terluang, penulis mencari kelibat Jamilla dan selang beberapa ketika, dia keluar ke ruang tamu dan menyambut penulis dengan sekuntum senyuman. Ibunya, Ar. Noorhashimah Mohamed Noordin, amat mengambil berat tentang keadaan anaknya itu dan memaklumkan bahawa aktiviti Jamilla hari ini agak padat kerana dia perlu menyiapkan satu lukisan yang akan dipamerkan dalam pameran di ibu kota. Selepas beberapa ketika, Ar. Noorhashimah mula menceritakan sejarah “keajaiban” yang dimiliki oleh anak perempuannya itu. Menurutnya, sejak lahir, masalah autisme Jamilla tidak begitu ketara sehingga umurnya empat tahun apabila Jamilla asyik melukis wajah tangisan dan makanan yang digemari, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Pada ketika itulah, Jamilla disahkan menghidap autisme, iaitu sejenis gangguan psikiatri  atau gangguan perkembangan yang mengakibatkan masalah dalam komunikasi dan kemahiran sosial. Ar. Noorhashimah tidak pernah menyalahkan takdir walaupun berasa amat berat untuk melunaskan tanggungjawab sebagai ibu yang membesarkan seorang anak autisme.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Bil. 4 2018)

Posted in: Fokus