Home » Fokus (Page 2)

Pengurusan Kewangan Remaja

Oleh   Noraziah Mohd Amin

Sebelum manusia mula mengenal wang dan nilainya, aktiviti ekonomi masyarakat terdahulu dilakukan dengan menggunakan sistem barter, iaitu sistem pertukaran barang. Setelah wang diperkenalkan, manusia mula melakukan urusan jual beli dengan berpandukan konsep harga dan nilai wang bagi melaksanakan pertukaran hak milik sesuatu barang itu daripada penjual kepada pembeli. Pada masa ini, kehidupan manusia dipermudah dengan adanya objek yang dicipta daripada kertas atau logam yang digelar “wang” dan tidak mustahil juga wang dapat menjadikan masyarakat begitu sengsara sehingga ada yang dikategorikan sebagai muflis. Remaja, sebagai golongan yang baru berjinak-jinak untuk belajar mengurus perbelanjaan sendiri, harus mengambil langkah yang bijak dan pengendalian kewangan yang cekap dapat menjanjikan pelbagai kebaikan kepada mereka.

          Berita Harian (6 Disember 2016), dalam laporannya yang bertajuk “Kadar Muflis Golongan Muda di Malaysia Merisaukan”, memetik kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), Azaddin Ngah Tahir, yang menyebut bahawa terdapat sebanyak 1157 kes kebankrapan yang melibatkan golongan di bawah umur 25 tahun yang direkodkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Azaddin menyatakan bahawa faktor utama yang menjadikan mereka muflis ialah ketidakcekapan mengurus kewangan sendiri yang didorong oleh kegagalan perancangan kewangan yang baik dan kurangnya pendidikan mengenai hal ini. Menurut Azaddin juga, kajian yang dijalankan oleh Asian Institute of Finance (AIF) mendapati bahawa remaja memiliki tahap pendidikan kewangan yang rendah kerana hanya 28 peratus daripada golongan ini yang berasa yakin untuk mengendalikan pengurusan kewangan selain 58 peratus yang mendakwa bahawa mereka mempunyai pengetahuan kewangan yang sederhana. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa maklumat yang tepat tentang pengurusan kewangan yang berkesan yang dimiliki oleh remaja dapat membimbing mereka untuk tidak melakukan aktiviti kewangan yang berisiko untuk menjadikan mereka berstatus “muflis” yang boleh mendatangkan banyak masalah pada kemudian hari.

***

(rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mac 2017)

Posted in: Fokus

Kewangan Remaja: Berbelanja atau Menyimpan?

Oleh   Noor Azam Abdul Rahman

Berbelanja atau menyimpan? Dua perkara ini perlu diberi perhatian oleh setiap remaja apabila berbincang tentang kewangan. Pada usia semuda remaja ini, perkara yang menyentuh soal kewangan merupakan perkara yang mencabar. Pada peringkat ini, pengurusan kewangan bagi remaja berkisar pada perkara yang berkaitan dengan kehendak melebihi daripada keperluan. Hal ini berlaku kerana pada kebiasaannya, keperluan remaja telah pun disediakan oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing. Sumber pendapatan remaja juga masih terhad, sama ada daripada wang perbelanjaan yang disediakan oleh ibu bapa atau penjaga ataupun daripada sumber biasiswa atau pinjaman pendidikan, jika mereka yang masih di bangku persekolahan atau di pusat pengajian tinggi.

          Selain itu, terdapat juga remaja yang telah pun terlibat dalam sektor pekerjaan seawal usia belasan tahun, iaitu setelah tamat sahaja persekolahan. Golongan ini mampu menjanakan pendapatan mereka secara sendiri, namun kebijaksanaan dalam pengurusan kewangan sendiri ini lebih berisiko daripada remaja yang lain. Oleh itu, pengetahuan yang baik tentang ilmu pengurusan kewangan perlu dipelajari.

          Pengurusan kewangan dalam konteks remaja dapat dibahagikan kepada beberapa kumpulan berdasarkan sumber pendapatan masing-masing. Pembahagian ini penting kerana setiap remaja mempunyai cara serta kecenderungan yang berbeza ketika membuat keputusan, sama ada berbelanja ataupun menyimpan hasil pendapatan mereka itu. Kecenderungan ketika membuat keputusan tentang kewangan remaja ini bergantung pada kedudukan remaja pada masa tersebut, sama ada sebagai pelajar di sekolah atau di institusi pengajian tinggi ataupun pekerja atau penganggur, dan mungkin juga sebagai anak yang berehat sahaja di rumah ibu bapa. Perbezaan ini mempengaruhi cara remaja tersebut membuat keputusan tentang kewangan mereka.

          Bagi remaja yang masih di bangku persekolahan dan di institusi pengajian tinggi (IPT), misalnya, sumber pendapatan mereka sangat terhad. Sumber utamanya daripada wang saku yang disediakan oleh ibu bapa atau penjaga; mungkin juga biasiswa yang disediakan oleh kerajaan atau institusi tertentu. Keperluan remaja ini, pada kebiasaannya, telah disediakan oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing. Hal ini bermaksud  beban perbelanjaan daripada hasil pendapatan bagi kumpulan remaja yang masih belajar ini lebih sederhana berbanding dengan kawan mereka yang bekerja.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mac 2017)

Posted in: Fokus

Rakan Sebaya Cerminan kepada Remaja untuk Mendepani Gejala Sosial

Oleh  Azhar Salleh

Apabila memperkatakan atau menghuraikan permasalahan sosial dalam kalangan remaja, salah satu isu yang pasti akan menjadi agenda perbincangan ialah peranan atau faktor rakan sebaya yang memberikan dampak atau natijah yang sangat kuat, sama ada sebagai faktor pendorong ke arah berlakunya masalah sosial ataupun sebagai elemen penting dalam usaha untuk membendungnya. Rakan sebaya dapat diertikan sebagai sekumpulan orang yang berada dalam lingkungan umur yang sama atau hampir sebaya antara satu dengan yang lain. Menurut Klausmerier, dalam soal seperti tanggungjawab moral, keberanian, kejujuran dan kemesraan, remaja dipengaruhi oleh pendapat rakan sebaya yang memperlihatkan pengaruh yang lebih tinggi berbanding dengan ibu bapa atau keluarga.

Daripada pengertian ini, dapatlah disimpulkan bahawa pengaruh rakan sebaya terlalu dominan dalam pembentukan sahsiah dan keperibadian remaja pada hari ini sehingga mengatasi keupayaan ibu bapa untuk membina identiti dan akhlak anak mereka. Senario ini sudah pasti menimbulkan pergeseran dan konflik yang memungkinkan isu ini seolah-olah tiada kesudahan dan titik noktahnya.

Pengaruh daripada rakan sebaya telah menyebabkan remaja beralih arah daripada menjadikan ibu bapa sebagai suri teladan kepada rakan mereka yang dijadikan sandaran atau petunjuk ke arah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Remaja didapati lebih berkecenderungan untuk menjadikan rakan sebaya sebagai rujukan atau model untuk membina keperibadian mereka. Sekiranya mereka bergaul dengan kumpulan rakan yang positif dalam semua aspek kehidupan, maka tidak mustahillah mereka akan memiliki mentaliti dan tingkah laku yang positif juga kerana pengaruh rakan yang baik itu telah meresap dalam jiwa mereka. Namun demikian, yang dibimbangkan pada hari ini ialah pengaruh negatif yang lebih mendominasi persekitaran dan seluruh kehidupan remaja yang menyebabkan timbulnya masalah kebejatan sosial yang menjadi duri dalam daging kepada masyarakat dan negara dalam usaha kita untuk mewariskan kepemimpinan nusa yang berkualiti dan dinamik kepada remaja pada masa akan datang.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Februari 2017)

Posted in: Fokus

Rakan Sebaya sebagai Agen Kawalan Sosial Remaja

Oleh   Zulfazlan Jumrah

RAKAN sebaya boleh didefinisikan sebagai sekumpulan kanak-kanak, remaja, orang dewasa, atau warga tua yang hampir sama dari segi umur, pendidikan atau kelas sosial, dan minat. Kita sedia maklum bahawa biasanya kelompok ini lebih gemar menghabiskan masa bersama-sama sahabat yang mempunyai julat umur yang sebaya dengan mereka.

Untuk remaja, rakan sebaya terdiri daripada sekumpulan besar rakan mereka yang hampir sama umur, kelas, jiran atau rakan sekerja. Rakan sebaya memainkan peranan penting dalam kehidupan remaja. Remaja lazimnya menggunakan rakan sebaya sebagai panduan apabila menilai dirinya sendiri dari segi tingkah laku, personaliti, kemahiran serta kebolehan. Peranan rakan sebaya menjadi lanjutan kepada proses sosialisasi dalam keluarga. Kumpulan rakan sebaya dapat berfungsi sebagai penggantian jika perhubungan dengan ibu bapa tidak baik atau tegang. Pada kebiasaannya, sewaktu zaman kanak-kanak dan remaja, rakan sebaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelajar. Segala gerak-geri dan tingkah laku akan ditiru atau diikuti oleh rakan sebayanya.

Menurut Quek Miow Leng, rakan sebaya turut berperanan dalam mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Rakan sebaya ini dapat mempengaruhi emosi remaja apabila mereka berada dalam sekelompok rakan sepermainan mereka. Rakan sebaya dalam kalangan remaja amat besar pengaruhnya sehingga semua sikap rakan sebaya mereka diikuti. Pelbagai persepsi masyarakat bahawa rakan sebaya hanya kuat pengaruh dalam hal negatif sahaja. Sejujurnya rakan sebaya boleh sahaja mempengaruhi rakan lain secara positif. Rakan sebaya yang memiliki sikap positif secara semula jadi dapat mempengaruhi rakannya yang lain agar membuat perkara yang positif atau perbuatan yang tidak sumbang pada mata masyarakat. Rakan sebaya harus memainkan peranan secara seimbang. Hal ini dikatakan demikian kerana pada usia remaja sebegini, jati diri dan pegangan hidup remaja mudah rapuh dek hempasan badai hidup yang bergelora.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Februari 2017)

Posted in: Fokus

Cabaran dan Halangan Semasa Transisi Remaja

Oleh Md Nizar Parman

ZAMAN remaja sering kali dikaitkan dengan alam yang penuh pancaroba kerana inilah alam yang perlu dilalui oleh setiap insan sebelum menginjak ke alam dewasa. Ahli psikologi memberikan takrifan yang berbeza-beza tentang usia sebenar bagi remaja. Ada ahli psikologi menyatakan bahawa usia remaja dalam lingkungan 11 hingga 19 tahun. Ada juga yang mengatakan usia remaja daripada umur 15 hingga 25 tahun dan berlanjutan hingga 30 tahun.

Walaupun ahli psikologi mengkategorikan usia remaja ini dalam garis usia yang berbeza-beza, kita dapat membuat kesimpulan bahawa usia remaja merupakan fasa usia daripada umur belasan tahun hinga umur 20-an. Usia remaja merupakan fasa perubahan atau transisi kanak-kanak kepada remaja sebelum mereka menjadi dewasa. Jika merujuk peta aliran, kita akan dapat melihat letaknya alam remaja dengan lebih jelas.

Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan remaja sebagai mulai dewasa, sudah akil baligh, atau sudah cukup umur untuk berkahwin. Perkataan remaja dikatakan berasal daripada perkataan Latin, iaitu adolensence, yang membawa maksud tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Hurlock, ahli psikologi, menjelaskan bahawa proses ini mencakupi konteks yang luas, termasuklah kematangan mental, fizikal dan emosi. Ketika usia remaja inilah sifat peralihan akan ketara dengan lebih jelas. Pada masa ini, remaja berkembang daripada kanak-kanak menjadi orang yang lebih sempurna sifatnya, sama ada dari segi rohani, jasmani, emosi ataupun fizikalnya.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Disember 2016)

Posted in: Fokus

Remaja Hilang Fokus

Oleh Noraziah Mohd. Amin

BARU-baru ini negara telah digemparkan dengan berita kehilangan pelajar Malaysia yang sedang mengikuti pelajaran di Universitaire de Technologie (IUT), Perancis. Nur Shakinah Naim, 19 tahun, telah mencetuskan rasa panik dan bimbang ahli keluarganya. Pelbagai spekulasi timbul berikutan hal ini, termasuklah kemungkinan pelajar terbabit menyertai kumpulan militan Timur Tengah yang aktif merekrut golongan belia seluruh dunia yang mindanya mudah diracuni. Misteri kehilangan Nur Shakinah terjawab apabila ditemui selamat dan dikatakan telah “menghilangkan” diri akibat daripada tekanan yang dihadapinya. Pelajar yang mendapat 10A1 dalam Sijil Pelajaran Malaysia itu dikatakan tidak berminat lagi meneruskan pengajiannya di Perancis lantaran tekanan yang dihadapi.

 

Posted in: Fokus

Membina Titik Fokus pada Diri

Oleh Noor Azam Abdul Rahman

PERIBAHASA Cina menyebut “menyimpang seinci, rugi seribu batu”. Peribahasa ini dengan tegasnya menggambarkan betapa pentingnya fokus semasa melakukan sesuatu tugasan. Apa-apa sahaja yang kita lakukan, sama ada perkara yang dilihat sebagai mudah seperti aktiviti riadah ataupun perkara yang sukar dan mencabar termasuklah mengulang kaji pelajaran dan menjawab peperiksaan, seharusnya diberi fokus yang baik. Fokus terhadap sesuatu perkara itu sangat penting kerana hasil yang diperoleh nanti ialah kesan daripada fokus yang kita berikan semasa menghasilkannya. Hal ini berkaitan dengan perkara yang kita lakukan seharian, yang juga memerlukan kebijaksanaan individu tersebut untuk menilai kepentingannya agar perkara yang dilakukan itu tidak membazirkan masa kerana hilang fokus. Walaupun kadang-kadang kita melihat nilai fokus ini sekadar perkara yang remeh sahaja, kesannya sangat besar terhadap kejayaan dan masa depan seseorang, terutamanya remaja.

Seperti yang sedia kita maklum, apa-apa yang kita lakukan hari ini ialah gambaran kehidupan kita pada masa akan datang. Begitu juga rangkai kata yang popular dalam kalangan pemimpin negara apabila berbicara tentang masa depan remaja, mereka akan mengucapkan bakal pemimpin negara akan datang boleh dilihat daripada personaliti golongan remaja pada masa sekarang. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahawa jika ingin melihat masa depan sesebuah negara itu, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Rangkai kata seumpama ini telah biasa kita dengar, namun adakah kita memahami dan menilai makna sebenarnya?

Ungkapan yang popular seperti ini menggambarkan bahawa semua pihak sedar tentang kepentingan generasi muda yang akan mewarisi sesebuah negara pada masa depan. Oleh sebab itu, generasi pada hari ini wajib menyahut cabaran tersebut dengan melakukan aktiviti yang mampu menghasilkan kejayaan pada masa depan. Kejayaan tersebut pula hanya akan tercapai jika generasi hari ini bijak mengurus masa yang ada. Di sinilah kita dapat melihat betapa pentingnya diri kita, terutamanya remaja, untuk mengasuh diri sendiri agar sentiasa fokus ketika melakukan sesuatu perkara.

Dalam konteks hari ini, kebanyakan remaja terdiri daripada pelajar. Sama ada pelajar pada peringkat sekolah menengah rendah, sekolah menengah atas ataupun pengajian tinggi, semuanya mempunyai matlamat hidup masing-masing. Matlamat hidup amat penting untuk diberi perhatian oleh golongan muda agar perjalanan ke arah matlamat tersebut dapat diusahakan dengan teratur dan berkesan. Jika terdapat remaja yang masih belum mempunyai  matlamat hidup, maka disarankan agar mereka berfikir sejenak, renungkan masa depan dan kebolehan masing-masing untuk menentukan matlamat hidup yang jelas. Dengan matlamat hidup yang jelas, remaja akan lebih terarah untuk mementukan aktiviti yang akan diberi fokus utama ke arah kejayaan matlamat tersebut.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa November 2016)

Posted in: Fokus

Kenali Personaliti Melalui Hobi

Oleh Nizar Parman

SAMA ada kita sedar ataupun tidak, pertanyaan tentang hobi merupakan antara soalan yang acap kali ditanya oleh seseorang apabila ingin mengenali kita dengan lebih dekat lagi. Sesetengah orang beranggapan bahawa hobi bukanlah perkara yang penting dan hanya hanya memberikan kepuasan kepada individu tertentu yang memilikinya. Namun begitu, pihak yang melihatnya dari perspektif yang lain beranggapan bahawa personaliti seseorang itu dapat ditentukan melalui hobinya.

Apabila kita membicarakan isu ini, mungkin banyak antara kita yang masih keliru antara hobi dengan minat. Namun begitu, jika kita merujuki Kamus Dewan atau pendapat daripada pakar dalam bidang psikologi, kedua-dua perkataan ini memberikan takrif yang berbeza. Kamus Dewan mendefinisikan hobi sebagai aktiviti yang dilakukan pada masa lapang atau senggang, manakala minat pula membawa maksud kecenderungan atau keinginan kepada sesuatu.

Bagi menjelaskannya lagi, kita dapat melihat perbezaan antara orang yang minat akan permainan bola sepak dengan orang yang mempunyai hobi bermain bola sepak. Orang yang minat akan permainan bola sepak tidak semestinya pandai bermain bola sepak. Namun begitu, oleh sebab minat yang mendalam terhadap permainan bola sepak, individu ini akan sentiasa mengikuti perkembangan berita atau dunia bola sepak, sama ada melalui media cetak atau media elektronik setiap hari ataupun berbicara tentang bola sepak dengan rakan yang mempunyai minat yang sama. Bagi orang yang mempunyai hobi bermain bola sepak pula, individu ini akan bermain bola sepak sekiranya mempunyai masa yang terluang, seperti pada waktu petang atau hujung minggu.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Oktober 2016)

Posted in: Fokus

Fenomena Hobi Generasi Baharu

Oleh Samat Buang

HOBI merupakan aktiviti rekreasi yang dilakukan pada masa lapang bagi menenangkan fikiran seseorang. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi minat dan mendapatkan keseronokan, tetapi kadang-kadang hobi dapat juga bertukar menjadi punca pendapatan. Terdapat pelbagai jenis hobi termasuklah, mengumpul, membuat, membaiki, bermain, dan berunsurkan pendidikan. Ada hobi yang percuma dan ada pula yang memerlukan belanja. Apa-apa pun hobi yang dilakukan oleh seseorang pastinya dapat mengisi masa lapang dengan membuat kerja yang berfaedah, sekali gus mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala yang tidak sihat. Menerusi hobi, seseorang juga memperoleh banyak maklumat yang bermanfaat, menjanakan pendapatan, sekali gus berperanan sebagai pengisian untuk beriadah. Banyak orang mempunyai pelbagai hobi yang menarik dan berbeza-beza, serta dianggap pelik.

Bermanja dan bermain dengan kucing pada waktu terluang merupakan antara hobi kebanyakan masyarakat hari ini. Kucing antara haiwan jinak yang cukup popular dalam kalangan masyarakat yang menjadi “penghuni” bersama di dalam rumah, yang akan turut dilayan seperti anak kecil. Tidak mustahil sekiranya ada individu yang sanggup berhabis ribuan ringgit sebulan semata-mata membeli makanan serta keperluan harian haiwan ini, termasuk pasir untuk najis, syampu dan sikat, atau membeli seekor anak kucing import daripada baka yang baik.

Sebagai ekoran banyaknya anggota masyarakat yang gemar memelihara kucing, ada sesetengah pihak terfikir untuk menubuhkan persatuan yang berkaitan dengan haiwan tersebut dalam usaha menjadikan hobi mereka lebih bermanfaat. Antara persatuan kucing di Malaysia yang aktif dengan pelbagai aktiviti termasuklah Cats Advocates And Troupers Society (CATS), persatuan yang dilihat semakin bergerak aktif di negara ini.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Oktober 2016)

 

Posted in: Fokus

Hiburan dan Keseronokan Tidak Salah Dinikmati

Oleh Noraziah Mohd Amin

LAPORAN akhbar Berita Harian pada 29 Oktober 2015 memetik kenyataan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, yang mendedahkan bahawa terdapat purata sebanyak 18 ribu orang remaja hamil yang mendapatkan rawatan di klinik kesihatan kerajaan setiap tahun dengan kira-kira 4500 kes melibatkan remaja yang mengandung anak luar nikah. Beliau turut menyatakan bahawa purata sebanyak 1500 kes remaja hamil direkodkan setiap bulan dengan 50 kes dicatatkan setiap hari di seluruh Malaysia. Hal ini jelas menunjukkan bahawa keruntuhan akhlak dan masalah sosial remaja kini semakin membimbangkan yang berpunca daripada keseronokan di luar rumah. Oleh yang demikian, usaha untuk membendung tumpuan remaja kepada keseronokan yang diperoleh melalui aktiviti negatif di luar rumah perlu dilaksanakan oleh pelbagai pihak, termasuk diri remaja sendiri.

Langkah mengekang perlakuan bebas remaja dalam mencari keseronokan di luar rumah perlu mengambil kira faktor yang mempengaruhi remaja untuk bertindak sedemikian. Antara punca yang menjerumuskan remaja ke kancah keseronokan yang dinikmati daripada hubungan bebas termasuklah kurangnya kasih sayang dan perhatian yang diterima daripada ibu bapa mereka. Dalam menempuh usia remaja, golongan ini memerlukan perhatian yang secukupnya dan perlu didekati dengan bijaknya agar mereka tidak berasa kesunyian serta tidak dipedulikan. Kematangan fikiran yang masih belum dicapai sepenuhnya oleh mereka menjadikan mereka mudah terpedaya dengan pujuk rayu dan tipu daya orang yang ingin mengambil kesempatan terhadap mereka.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa September 2016)

Posted in: Fokus