Home » Fokus (Page 2)

Tekanan Bebanan Pelajaran, Ekonomi dan Persekitaran Remaja

Oleh   Noor Azam Abdul Rahman

Menjadi remaja pada waktu sekarang tentunya berbeza daripada keadaan remaja pada dua atau tiga dekad yang lalu. Perbezaan yang paling ketara berkaitan cabaran serta tekanan yang perlu dihadapi oleh remaja pada tahun-tahun awal kemerdekaan berbanding remaja pada masa kini. Remaja pada masa kini terdedah kepada cabaran hidup yang menguji mental dan fizikal mereka secara keseluruhan. Keadaan semasa yang memaksa semua ahli masyarakat berfikir pantas, bergerak cepat dan merebut peluang yang mencabar telah mempengaruhi remaja untuk turut sama memenuhi tuntutan tersebut. Berbeza daripada remaja pada awal kemerdekaan, mereka lebih terdedah kepada cabaran memenuhi keperluan untuk hidup dalam sebuah negara yang merdeka.

          Walau bagaimanapun, setiap zaman mempunyai cabarannya tersendiri yang perlu ditangani oleh masyarakat yang berada dalam zaman tersebut. Penulisan ini tidak berhasrat untuk menghuraikan perbezaan kehidupan remaja pada kedua-dua zaman. Perbincangan ini terarah kepada tekanan berkaitan pelajaran, ekonomi dan persekitaran remaja pada masa sekarang, iaitu era globalisasi dan kemajuan teknologi kini. Kepesatan teknologi yang berlaku hari ini telah mengubah cara fikir, cara laku dan tindakan semua ahli masyarakat. Remaja juga tidak terlepas daripada menghadapi situasi seperti ini. Malah, golongan remaja lebih terasa cabaran hidup hari ini berat dan sangat mencabar bagi mereka. Hanya remaja yang bijak menangani keadaan yang diistilahkan sebagai “tekanan” ini sahaja yang akan berjaya menghadapinya. Jika tidak, remaja akan terasa tekanan tersebut sebagai satu bebanan yang sukar diuruskan.

          Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan? Banyak juga yang menyamakan istilah tekanan sebagai stres. Secara psikologi, tekanan ini diberi makna sebagai satu keadaan yang mengganggu fikiran dan emosi seseorang kesan daripada kegagalan memenuhi kehendak diri. Kebiasaannya, kegagalan tersebut disebabkan oleh ketidakupayaan seseorang untuk memenuhi impian dan harapan diri mereka. Keadaan ini termasuk juga kegagalan untuk memenuhi kehendak orang di sekeliling mereka seperti ibu bapa, guru, saudara-mara dan ahli masyarakat keseluruhannya. Bagi remaja, keadaan ini sangat rumit dan sukar ditangani jika tidak mendapat sokongan yang baik daripada individu yang rapat dan dekat dengan mereka, terutamanya ahli keluarga dan rakan.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Julai 2017)

Posted in: Fokus

Persekitaran Membentuk Aura Positif Remaja

Oleh   Noraziah Mohd Amin

Aura ialah istilah yang berasal daripada perkataan bahasa Latin yang membawa maksud, angin atau nafas. Kamus Dewan Edisi Keempat mentafsirkan perkataan ini sebagai suasana atau perasaan halus yang menyelubungi seseorang atau sesuatu. Manakala kamus Cambridge Advanced Learner Edisi Ketiga mendefinisikan aura sebagai suatu perasaan atau karakter yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu tempat. Artikel hasil tulisan Shafinaz Sheikh Maznan berjudul, “Aura Positif dan Negatif” (Utusan Malaysia, 2005), memetik definisi aura yang diberikan oleh pakar terapi aura, Dr. Ridzuan Noor yang menerangkan aura sebagai suatu medan tenaga yang hidup yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Aura juga digelar sebagai gelombang elektromagnetik jaluran tenaga atau wap air dalam warna-warni pelangi yang diserap. Aura turut dijelaskan sebagai pancaran tenaga di luar tubuh yang terhasil daripada proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh sehingga membentuk pancaran gelombang tenaga yang terdiri daripada ion positif dan ion negatif. Shafinaz Sheikh Maznan berpendapat bahawa aura seseorang individu itu memancar dan berupaya mempengaruhi setiap orang di sekelilingnya. Kita akan berasa tidak selesa sekiranya aliran tenaga yang keluar bersifat negatif dan hal ini boleh dimanifestasikan dalam bentuk raut wajah tidak berseri yang ditonjolkan oleh seseorang itu.

          Prof. Dr. Muhaya Mohamad dalam rencananya “Membina Aura dan Pesona Diri Positif” (Utusan Malaysia, 2014) menjelaskan bahawa seseorang yang beraura positif senang didekati kerana aura positif yang terpancar di wajahnya akan menjadi magnet menarik perhatian orang lain untuk mendekati dirinya. Sebenarnya, setiap manusia mempunyai magnet dirinya yang tersendiri, yang mampu menjadi daya tarikan atau pesona diri kepada orang lain. Apa-apa imej dan reaksi yang terpancar pada wajah seseorang individu itu yang dipamerkan kepada orang lain itulah yang menjadi petanda jenis aura yang ada dalam dirinya. Aura ini dinamakan sebagai undang-undang getaran atau gelombang jiwa, iaitu dunia dalaman seseorang yang menentukan dunia luarannya. Dr. Ridzuan Noor menyatakan bahawa aura boleh menjadi positif atau negatif bergantung pada keadaan emosi, mental, fizikal dan tahap kerohanian seseorang. Beliau menerangkan lagi bahawa jika seseorang itu ditimpa sesuatu perkara yang membuatkannya berubah menjadi marah dan sebagainya, kebocoran aura positif telah berlaku terhadap dirinya dan keadaan ini akan menarik masuk gelombang negatif ke dalam tubuh. Hal yang sama juga berlaku jika diri dikuasai oleh aura positif. Menurut Dr. Ridzuan Noor juga, semua aura pada asalnya bersifat positif tetapi perasaan negatif seperti marah, sedih, putus asa, gelisah, hasad dengki dan stres dapat menukarkan aura positif kepada negatif. Selain itu, keadaan fizikal yang lemah disebabkan sakit, depresi atau keletihan dapat mengganggu lingkaran aura positif yang menyelubungi diri. Hal yang sedemikian boleh dipengaruhi oleh elemen dari luar atau dalaman seseorang individu itu sendiri. Berdasarkan teori penukaran aura positif kepada negatif ini, terdapat beberapa aspek dalam persekitaran remaja yang dapat menjana aura positif atau menguatkan aura tersebut yang terdapat dalam dirinya. Antaranya termasuklah ibu bapa, guru, rakan, kawasan tempat tinggal dan media massa.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Julai 2017)

Posted in: Fokus

Remaja aset pembangunan cemerlang negara

Oleh   Aminudin Mansor

Secara umumnya, tenaga dan peranan remaja sangat penting dalam pembangunan sosial, budaya, politik, sukan dan ekonomi negara. Remaja yang kuat mental dan fizikalnya akan dapat menyumbang kepada pembangunan negara.

          Asas pembentukan remaja bermula daripada pendidikan di sekolah rendah dan menengah. Melalui ilmu dan penguasaan kemahiran tinggi, murid akan memacu kecemerlangan dalam ilmu pengetahuan dan menguasai pelbagai kemahiran. Kalangan remaja juga perlu mendapat pendidikan dan tunjuk ajar yang baik daripada ibu bapa, guru dan ahli masyarakat agar tidak terjebak dengan pelbagai gejala sosial yang boleh menghancurkan masa depan generasi muda.

          Remaja merupakan aset pembangunan negara pada masa akan datang. Merekalah pelapis kepada kepemimpinan hari ini yang akan menerajui negara ke arah negara maju. Oleh itu, persiapan ke arah kecemerlangan ilmu, akhlak dan pelbagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan bermula dari sekarang.

          Dalam hal ini, murid yang akan menjadi remaja dan generasi muda yang berperanan untuk mencari ilmu pengetahuan agar dapat melahirkan manusia yang berilmu pengetahuan serta menjadi modal insan yang berkualiti kepada negara. Seterusnya, mereka menjadi remaja cemerlang dan menjadi tenaga kerja yang produktif, kreatif, dan berwawasan dalam pelbagai sektor. Negara juga tidak perlu mengimport tenaga profesional dari negara luar.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Jun 2017)

Posted in: Fokus

TN50: Menakhodai Aspirasi Anak Muda

Oleh   Zulfazlan Jumrah

 Hanya berbaki tiga tahun lagi, negara kita akan menginjak ke tahun 2020, tahun Wawasan 2020 mencapai matlamatnya setelah melalui pelbagai proses pembinaan dan pengaplikasian bertitik tolak daripada gagasan yang cukup murni. Secara umumnya, Wawasan 2020 diperkenalkan pada tahun 1991 sebagai kesinambungan Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1971-1990.

Apabila menghayati kronologi cita-cita murni ini, Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak, tidak mahu kita menoleh ke belakang lagi. Beliau mahu dasar cita-cita murni ini mempunyai kesinambungan yang jelas tentang hala tuju negara untuk tempoh 30 tahun akan datang. Yang lebih menarik, mekanisme pelaksanaan aspirasi ini datangnya daripada suara pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya anak muda yang akan menakhodai aspirasi negara pada masa hadapan.

Tanpa berlengah, Perdana Menteri memperkenalkan Transformasi Nasional 2050 (TN50) untuk menuntun cita-cita murni ini. TN50 ialah satu daripada usaha untuk membentuk masa hadapan Malaysia dari tahun 2020 hingga 2050. Daripada negara maju, kita harus menyasar untuk menjadi antara negara teratas di tangga dunia dalam pelbagai bidang, mencakupi aspek pembangunan dan penciptaan subbidang ekonomi, menyejahterakan kehidupan rakyat, dan membudayakan amalan inovasi. TN50 dicetuskan sendiri oleh Perdana Menteri dalam Belanjawan 2017 – hal yang sudah cukup membuktikan bahawa kerajaan benar-benar serius dan mahu bersiap siaga untuk melaksanakan gagasan besar ini.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Jun 2017)

Posted in: Fokus

Menjanakan dan Membudayakan Pemikiran Kreatif Remaja

Oleh   Azhar Salleh

Mengapakah bangsa Yunani begitu terkenal di seluruh dunia? Tidak akan ada sesiapa pun yang dapat menafikan atau menyangkal hakikat bahawa bangsa tersebut telah melahirkan ribuan ahli fikir, seperti Plato, Aristotle dan Socrates, yang sekali gus menghasilkan karya agung dan besar. Untuk mencapai tahap ketamadunan dan kemajuan yang tinggi, kemahiran berfikir amat fundamental dan vital. Dalam ketamadunan Islam, telah banyak pemikir yang lahir, seperti Ibnu Sina, al-Khwarizmi, al-Biruni, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah.

Kelahiran dan kecemerlangan mereka bertitik tolak daripada keupayaan untuk melahirkan idea dan pandangan sarwa yang jauh melangkaui pemikiran orang biasa. Kemampuan mereka untuk menterjemahkan pemikiran yang kritis, analitis, dan kreatif telah mencapai tahap luar biasa dalam usaha untuk membangunkan minda manusia kepada tahap yang tertinggi dan cerlang. Pelbagai disiplin pengetahuan diteroka dan digali untuk menyediakan masyarakat pada hari ini dengan ilmu yang merangkumi seluruh sistem kehidupan yang holistik. Yang menariknya, kebanyakan daripada pemikir besar ini mencipta fenomena hebat ketika usia mereka masih remaja.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mei 2017)

Posted in: Fokus

Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

Oleh   Zulfazlan Jumrah

KEUNIKAN manusia terletak pada keinginan mereka untuk mengetahui sesuatu. Sifat inkuiri ini menjadikan manusia sebagai makhluk Tuhan yang istimewa berbanding dengan makhluk yang lain. Manusia juga mempunyai keupayaan intelek yang membolehkan kita berfikir dengan akal yang waras untuk membuat sebarang tindakan dalam kehidupan kita. Keupayaan intelek perlu dipupuk untuk meningkatkan kualiti berfikir seseorang.

          Proses berfikir boleh dianggap seperti mekanisme cara otak beroperasi. Kita berfikir dengan cara mencari hubung kait antara satu fakta dengan fakta yang lain supaya fakta yang baharu dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada. Perkara ini menjadikan kita lebih fokus bagi merencanakan idea baharu untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik berdasarkan pilihan yang sudah semestinya sangat terbatas. Perkara ini boleh dianggap sebagai kemahiran kendiri yang tidak mampu dilaksanakan oleh semua orang kerana proses ini menuntut usaha yang bukan sedikit. Seseorang itu perlu berfikir di luar konteks kebiasaan, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeza, dan seboleh-bolehnya bersedia untuk menghadapi pelbagai bentuk kemungkinan yang menyusul. Inilah yang dinamai kemahiran berfikir secara kreatif.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mei 2017)

Posted in: Fokus

Sukan Bukan Sekadar Riadah

Oleh   Alias Ismail

APABILA sebahagian daripada ahli masyarakat, sama ada pelajar, belia, ibu bapa, kakitangan kerajaan, kakitangan swasta, ataupun orang awam, ditanya tentang prospek bidang sukan di negara ini, rata-rata mereka memberikan jawapan yang cukup meyakinkan. Yang amat menggembirakan penulis, mereka percaya bahawa pada masa ini, sukan tidak lagi boleh dilihat sebagai kegiatan riadah sebagaimana yang berlaku pada tahun 1970-an dan 1980-an.

          Dengan perkataan yang lain, mereka percaya bahawa bidang sukan mampu menjanakan pulangan yang lumayan. Hal itu dapat dicapai sekiranya sukan diceburi secara serius. Impian itu bukanlah perkara yang tidak mampu direalisasikan, sebagaimana yang dibuktikan empat orang atlet paralimpik negara yang pulang dari Rio de Janeiro dengan tiga pingat emas dan satu pingat gangsa.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa April 2017)

Posted in: Fokus

Sukan Wahana Perpaduan Kaum

 

Oleh   Samat Buang

Sukan merupakan saluran yang paling berkesan bagi menyatukan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Aktiviti sukan sudah dilihat sebati dalam kalangan rakyat negara ini sejak kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dalam acara sukan, atlet yang terdiri daripada pelbagai kaum bekerjasama untuk mencapai satu matlamat, iaitu memberikan kejayaan kepada pasukan, negeri atau negara diwakili. Bagi mencapai matlamat itu, soal perbezaan keturunan tidak langsung diambil kira kerana masing-masing mahu memastikan pasukan yang diwakili mencapai kejayaan. Tidak kira dalam apa-apa jua sukan, kerjasama dan hubungan akrab akan lahir apabila pemain daripada semua kaum dan etnik bertungkus-lumus dan bekerjasama menyahut cabaran sebagai satu pasukan. Walau bagaimanapun bukan setakat dalam kalangan atlet, peminat setia mana-mana sukan turut memberikan sokongan padu tanpa mengira bangsa. Dengan kata lain, sukan mampu menjadi wahana dan wadah yang dapat mengintegrasikan masyarakat berbilang kaum di negara ini.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa April 2017)

Posted in: Fokus

Pengurusan Kewangan Remaja

Oleh   Noraziah Mohd Amin

Sebelum manusia mula mengenal wang dan nilainya, aktiviti ekonomi masyarakat terdahulu dilakukan dengan menggunakan sistem barter, iaitu sistem pertukaran barang. Setelah wang diperkenalkan, manusia mula melakukan urusan jual beli dengan berpandukan konsep harga dan nilai wang bagi melaksanakan pertukaran hak milik sesuatu barang itu daripada penjual kepada pembeli. Pada masa ini, kehidupan manusia dipermudah dengan adanya objek yang dicipta daripada kertas atau logam yang digelar “wang” dan tidak mustahil juga wang dapat menjadikan masyarakat begitu sengsara sehingga ada yang dikategorikan sebagai muflis. Remaja, sebagai golongan yang baru berjinak-jinak untuk belajar mengurus perbelanjaan sendiri, harus mengambil langkah yang bijak dan pengendalian kewangan yang cekap dapat menjanjikan pelbagai kebaikan kepada mereka.

          Berita Harian (6 Disember 2016), dalam laporannya yang bertajuk “Kadar Muflis Golongan Muda di Malaysia Merisaukan”, memetik kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), Azaddin Ngah Tahir, yang menyebut bahawa terdapat sebanyak 1157 kes kebankrapan yang melibatkan golongan di bawah umur 25 tahun yang direkodkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Azaddin menyatakan bahawa faktor utama yang menjadikan mereka muflis ialah ketidakcekapan mengurus kewangan sendiri yang didorong oleh kegagalan perancangan kewangan yang baik dan kurangnya pendidikan mengenai hal ini. Menurut Azaddin juga, kajian yang dijalankan oleh Asian Institute of Finance (AIF) mendapati bahawa remaja memiliki tahap pendidikan kewangan yang rendah kerana hanya 28 peratus daripada golongan ini yang berasa yakin untuk mengendalikan pengurusan kewangan selain 58 peratus yang mendakwa bahawa mereka mempunyai pengetahuan kewangan yang sederhana. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa maklumat yang tepat tentang pengurusan kewangan yang berkesan yang dimiliki oleh remaja dapat membimbing mereka untuk tidak melakukan aktiviti kewangan yang berisiko untuk menjadikan mereka berstatus “muflis” yang boleh mendatangkan banyak masalah pada kemudian hari.

***

(rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mac 2017)

Posted in: Fokus

Kewangan Remaja: Berbelanja atau Menyimpan?

Oleh   Noor Azam Abdul Rahman

Berbelanja atau menyimpan? Dua perkara ini perlu diberi perhatian oleh setiap remaja apabila berbincang tentang kewangan. Pada usia semuda remaja ini, perkara yang menyentuh soal kewangan merupakan perkara yang mencabar. Pada peringkat ini, pengurusan kewangan bagi remaja berkisar pada perkara yang berkaitan dengan kehendak melebihi daripada keperluan. Hal ini berlaku kerana pada kebiasaannya, keperluan remaja telah pun disediakan oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing. Sumber pendapatan remaja juga masih terhad, sama ada daripada wang perbelanjaan yang disediakan oleh ibu bapa atau penjaga ataupun daripada sumber biasiswa atau pinjaman pendidikan, jika mereka yang masih di bangku persekolahan atau di pusat pengajian tinggi.

          Selain itu, terdapat juga remaja yang telah pun terlibat dalam sektor pekerjaan seawal usia belasan tahun, iaitu setelah tamat sahaja persekolahan. Golongan ini mampu menjanakan pendapatan mereka secara sendiri, namun kebijaksanaan dalam pengurusan kewangan sendiri ini lebih berisiko daripada remaja yang lain. Oleh itu, pengetahuan yang baik tentang ilmu pengurusan kewangan perlu dipelajari.

          Pengurusan kewangan dalam konteks remaja dapat dibahagikan kepada beberapa kumpulan berdasarkan sumber pendapatan masing-masing. Pembahagian ini penting kerana setiap remaja mempunyai cara serta kecenderungan yang berbeza ketika membuat keputusan, sama ada berbelanja ataupun menyimpan hasil pendapatan mereka itu. Kecenderungan ketika membuat keputusan tentang kewangan remaja ini bergantung pada kedudukan remaja pada masa tersebut, sama ada sebagai pelajar di sekolah atau di institusi pengajian tinggi ataupun pekerja atau penganggur, dan mungkin juga sebagai anak yang berehat sahaja di rumah ibu bapa. Perbezaan ini mempengaruhi cara remaja tersebut membuat keputusan tentang kewangan mereka.

          Bagi remaja yang masih di bangku persekolahan dan di institusi pengajian tinggi (IPT), misalnya, sumber pendapatan mereka sangat terhad. Sumber utamanya daripada wang saku yang disediakan oleh ibu bapa atau penjaga; mungkin juga biasiswa yang disediakan oleh kerajaan atau institusi tertentu. Keperluan remaja ini, pada kebiasaannya, telah disediakan oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing. Hal ini bermaksud  beban perbelanjaan daripada hasil pendapatan bagi kumpulan remaja yang masih belajar ini lebih sederhana berbanding dengan kawan mereka yang bekerja.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mac 2017)

Posted in: Fokus