Home » Jati Diri » Cendekiawan Islam

Ibnu Al-Bassal Pakar Agronomi

Oleh Irfan AS

ILMUWAN Islam yang dikenali sebagai Ibnu Al-Bassal berasal dari Toledo, Andalusia, Sepanyol. Nama penuhnya ialah Muhammad bin Ibrahim Ibnu A-Bassal, yang mengabdikan dirinya dalam bidang agronomi. Sepanjang abad kelima dan keenam Masihi, banyak pusat kesusasteraan pertanian Arab didirikan dan disebarkan di Barat. Antaranya, di Toledo, Seville, Cordoba dan Amerika. Pada ketika itu, lahirnya banyak pakar ilmu dalam bidang pertanian, termasuklah Ibnu Al-Bassal.

Ibnu Al-Bassal sangat mencintai bidang agronomi dan botani. Beliau membawa ilmu penting yang diperoleh daripada hasil kajian dan penelitiannya dalam bidang tersebut untuk didokumentasikan. Beliau sering ke Mesir dan negara Timur yang lain untuk menimba ilmu. Beliau bertuah kerana segala keperluan harian dan kos perjalanan untuk membuat kajian dalam bidang agronomi ditaja sepenuhnya oleh Khalifah al-Ma’mun.

Beliau menghadiahi khalifah hasil karya terkenalnya, iaitu Diwan al-Filaha, sebuah buku tebal tentang kepakarannya dalam bidang agronomi. Buku tersebut mempunyai 16 bab dan diberi tajuk Kitab al-Kasd Wal Bayan, yang bermaksud ringkasan dan penjelasan. Pada abad pertengahan, buku tersebut diterjemahkan dalam bahasa Castilia dan diterbitkan semula pada tahun 1955 dengan kata pengantarnya dalam bahasa Castilia moden.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Sept 2016)

Ibn Taymiyyah: Ilmuwan Tasawuf dan Perintis Sejarah Neoijtihad

Oleh   Khairol Anuar Harith Fadzillah

 Nama sebenar Ibn Taymiyyah ialah Taqi al-Din Ahmad bin Taymiyah. Dilahirkan di Harran pada hari Isnin 10 Rabiulawal tahun 661 Hijrah bersamaan dengan 22 Januari tahun 1263 Masihi. Beliau meninggal dunia di Damsyik pada 20 Zulkaedah tahun 728 Hijrah bersamaan dengan 26 September tahun 1328 Masihi (Mahayudin Hj. Yahaya, 2001: 401). Kejayaan Ibn Taymiyyah seiring dengan dorongan datuknya dan ayahnya. Penghijrahan keluarga Taymiyyah dari Harran ke Damsyik pada tahun 667 Hijrah demi menyelamatkan kitab kepunyaan mereka biarpun perjalanan mereka hampir bertembung dengan tentera Mongol. Kedudukan Ibn Taymiyyah terkenal sebagai ilmuwan dan tokoh mujtahid Islam dalam kalangan anak-anak Abd al-Halim dan Siti al-Mun’im. Pengorbanan adik-beradik Ibn Taymiyyah dilakukan ketika Ibn Taymiyyah dipenjarakan di Mesir (Ibn Kathir, al-Bidayah Jilid 14).

Menurut Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah mendalami hadis, tafsir al-Quran, usul fiqh, faraid, hisab, algebra, ilmu kalam, dan falsafah. Beliau tidak meminati sukan, tidak berkahwin seumur hidup, sederhana dalam berpakaian dan makan minum, dan kuat beribadat menjadikan Ibn Taymiyyah berjaya dalam pelajaran. Ibn Taymiyyah amat mencintai ilmu pengetahuan demi menyampaikan kebenaran Islam, selain berpengalaman mengajar di madrasah dan mengajar ketika dipenjarakan di Mesir dari tahun 705 Hijrah hingga tahun 708 Hijrah. Ibn Taymiyyah membela kebenaran al-Quran dan Sunah. Pengalaman Ibn Taymiyyah sebagai hafiz yang mengajar tafsir al-Quran tanpa menggunakan kitab tafsir dan banyak menghafaz hadis Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa warisan ilmu Rasulullah SAW ialah ilmu yang sebenar. Tafsir al-Quran dan hadis Rasulullah SAW diajarkan oleh Ibn Taymiyyah ketika berada dalam penjara di Mesir (Al-Bidayah Jilid 14).

Karya terkenal Ibn Taymiyyah tentang riwayat hidup dan sumbangan Ibn Taymiyyah dalam pelbagai ilmu sebagai bahan kajian menurut Umar Rida Kahhalah dalam Mu’jam al-Muallifin ialah Al Fatawa al-Kubra: Lima Jilid, Al-Siyasah al-Syar’iyah Fi Islah al-Ra’iwa Wa al-Ra’iyah, Al-Jawab al-Sahih Liman Baddala Din al-Masih, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah Fi Anqd Kalam al-Syi’ah al-Qadariyah, dan Qawaid al-Tafsir (Muqaddimah al-Tafsir). Menurut Muhammad Bahjah Al-Baltar, karya Ibn Taymiyyah ialah Al-Muwafaqah Baina al-Ma’qul Wa al-Manqul, Ithbat al-Ma’ad, Thubut al-Nubuyyat “Aqla Wa Naqla, Al-Rad ‘ala al-Hululiyah Wa al-Ittihadiyah (Hayat Shaikhal-Islam Ibn Taimiyyah Cetakan Kedua, 1972: 9).

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Julai 2016)

 

ABU MAS’HAR AL-BALKHI

Oleh Irfan AS

SAINTIS Islam, Abu Ma’shar Al-Balkhi atau nama penuhnya, Abu Masyar Ja’far Ibnu Muhammad Ibnu Umar, lahir di Balkh, sebuah kota di timur Khurasan semasa pemerintahan Crayon Al-Kindi, pada separuh abad yang pertama ketiga Hijrah atau bersamaan 9 Masihi. Di Barat, dia dikenali sebagai Albumasar atau Albusar. Dia juga dikenali sebagai Al-Falaki atau Ibnu Balkhi pada zaman khalifah Abbasiyah.

Abu Ma’shar mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk mendalami dan mengembangkan ilmu astronomi dan astrologi. Karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan Parsi. Ilmu astrologi merujuk ilmu peramalan sesuatu berdasarkan kajian bintang, manakala ilmu astronomi merujuk pengetahuan mengenai bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang.

Abu Ma’shar memberikan tumpuan yang terperinci dalam kajian astronomi dan astrologi selepas menamatkan pengajian dalam bidang tradisi Islam klasik di Baghdad. Sejak remaja, Abu Ma’shar belajar dan mengkaji tradisi kuno Arab. dia mengajarkan gambaran sumber yang muncul pada langit bersama-sama 36 “decans” (tanda ketiga daripada 12 zodiak) yang digelar “Parantellonta”, seperti yang telah digambarkan oleh Teucer bahawa orang Babylon sangat mempengaruhi para pelukis Reinaisans.

Di samping itu juga, Abu Ma’shar terus  menambahkan ilmu pengetahuannya dalam bidang astronomi. Pada ketika itu, tidak banyak pengkaji astrologi. Hal ini secara langsung menarik minatnya untuk mendalami ilmu tersebut. Pada waktu itu, ilmu astrologi belum dihubungkan dengan  ilmu ramalan atau nujum dan Abu Ma’shar menguasai astrologi yang berasaskan sains. Karya astrologinya banyak dipengaruhi oleh prinsip asas dan hukum astronomi yang diwarisi daripada para cendekiawan sebelumnya. Abu Ma’shar juga merupakan anak didik tokoh ilmuwan Muslim terhebat pada abad ke-8 Masihi, iaitu Al-Kindi.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mac 2016)

Al-Ghafiqi Pakar Oftalmologi dan Farmakologi

Oleh Irfan AS

RIWAYAT hidup Al-Ghafiqi secara lengkap tidak dapat diperoleh oleh para pengumpul maklumat Arab Islam. Oleh itu, tiada satu pun maklumat mengenai riwayat hidupnya ditemukan. Beliau dikatakan hidup pada abad ke-12 Masihi. Al-Ghafiqi atau nama sebenarnya Muhammad bin Qassum bin Aslam Al-Ghafiqi dikatakan lahir di Cordoba, Sepanyol. Masyarakat Cordoba sangat menghormati Al-Ghafiqi dan bagi mengenang jasa-jasa beliau, namanya diukir di rumah sakit di Cordoba.

Al-Ghafiqi terkenal sebagai pakar oftalmologi. Beliau dikatakan banyak merujuk karya oleh Ammar bin Ali Al-Mosuli, tetapi lebih memberikan penelitian terhadap jaringan otak yang berhubungan dengan mata. Kitab Al-Mursyid Fil Kuhl (Bimbingan Oftalmologi) ataupun The Oculist’s Guide karangan Al-Ghafiqi bermaksud panduan untuk ahli mistik. Karya beliau merupakan sebuah sinopsis daripada sebahagian besar ilmu kedoktoran mengenai mata. Kitab ini mengandungi enam bahagian, iaitu sebahagian dalam bab kelima dan keenam mengulas mengenai masalah kedoktoran dan kesihatan mata.

Kitab itu tidak hanya mengupas tentang penyakit mata sahaja, namun menjelaskan secara terperinci mengenai kepala dan penyakit otak. Secara keseluruhannya, Kitab Al-Mursyid mampu membuat andaian konsep moden dalam bidang patologi mata, khususnya yang berkait rapat dengan sebab-sebab yang ditunjukkan melalui seluruh organisma. Kitab ini dikatakan sangat sistematik, gaya bahasanya mudah untuk difahami. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis oleh Max Meyerhof, iaitu L’ophtal-mologie de Mohammad al-Ghafiqie pada tahun 1923.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Februari 2016)