Home » Khas » Isu Semasa

Berfikir Tuntutan Kecemerlangan

Oleh Lokman Ismail

PERBEZAAN ketara antara manusia berbanding dengan haiwan ialah manusia mempunyai akal. Akal berada dalam dua bentuk, yakni secara fizikal yang dinamai otak dan secara rohani disebut minda atau fikiran. Akal dalam bentuk otak tidak ada bezanya daripada yang dimiliki oleh haiwan yang berperanan untuk mengkoordinasi fungsi organ badan dan tindak balas spontan berdasarkan kebiasaan.

Fungsi terpenting akal adalah dalam bentuk fikiran yang membolehkan manusia berfikir setiap perkara yang dilakukan, dilihat, dan didengar agar mencapai matlamat mendapat kebaikan dan mengelakkan perkara buruk. Pemikiran merupakan aktiviti psikologi dalam sesuatu proses yang dialami untuk digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam situasi yang dihadapi.

Berfikir ialah setiap perkembangan dalam idea, pengetahuan, pengalaman, dan harapan yang tercetusnya dalam fikiran. Kebolehan berfikir terbaik ialah dapat menyelesaikan masalah, menemukan kaedah, mendapat petunjuk, memperoleh kebenaran, atau melahirkan perkara baharu.

Berfikir memerlukan gerakan minda untuk mencetuskan sesuatu dalam fikiran. Oleh itu, proses ini disebut daya berfikir, yakni kekuatan diperlukan untuk menghasilkan keputusan hasil berfikir itu. Berfikir berlainan daripada ingatan, walaupun kedua-duanya berpunca daripada otak. Ingatan lahir daripada apa-apa yang disimpan di otak. Berfikir pula bertujuan mencetuskan perkara baharu.

Berfikir memerlukan kemahiran. Kemahiran berfikir ialah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seseorang memperoleh kemahiran berfikir dalam menyusun maklumat, konsep, atau idea secara teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan yang terarah dan sewajarnya.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Oktober 2016)

 

Posted in: Isu Semasa

Melestarikan Permainan Tradisional Warisan Negara

Oleh Samat Buang

PERMAINAN tradisional atau permainan rakyat merupakan permainan yang dicipta oleh masyarakat tradisional, iaitu merujuk permainan budaya yang sudah diamalkan oleh masyarakat itu untuk satu tempoh yang tertentu. Permainan tradisional ini menjadi kebanggaan masyarakat silam yang diwarisi daripada generasi kepada generasi.

Permainan tradisonal juga sebagai pelengkap alam kanak-kanak pada masa silam yang berkisar di serambi, laman rumah, dan tanah lapang yang tidak memerlukan belanja untuk berkongsi keriangan dan kegembiraan. Mereka cuma perlu berkawan, namun bukan lagi resam kepada kanak-kanak masa ini yang begitu terdedah kepada peralatan telekomunikasi yang amat mengasyikkan dan menenggelamkan beberapa jenis permainan tradisional yang tersohor pada suatu ketika dahulu. Ekoran daripada itu, permainan tradisional semakin dilupakan, namun masih terdapat prakarsa untuk terus melestarikan, sekali gus mengembalikan nostalgia atau dikaitkan dengan simbol warisan budaya.

Permainan tradisional kini tidak lagi menjadi pilihan khususnya kepada generasi muda setelah terdedah kepada kepesatan teknologi dengan pelbagai aplikasi permainan alam maya yang seolah-olah telah mengubah keseluruhan cara hidup masyarakat. Jika dahulu kanak-kanak menghabiskan masa petang mereka dengan pelbagai jenis permainan yang memerlukan pergerakan fizikal dan menguji minda, kini golongan itu lebih banyak menghabiskan masa di hadapan komputer untuk bermain permainan video. Zaman kanak-kanak yang dilalui oleh generasi kini juga berbeza keseluruhannya apabila gelak tawa bersama-sama rakan digantikan dengan budaya “kera sumbang” apabila mereka lebih banyak menghbiskan masa berseorangan dengan peralatan elektronik masing-masing daripada bersosial bersama-sama rakan seusia.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Sept 2016)

Posted in: Isu Semasa

Pembelajaran Abad ke-21 Aktifkan Pelajar

Oleh Mohd Ali Salim

KINI dalam sistem pendidikan di Malaysia, telah dicanangkan pembelajaran abad ke-21. Hal ini bermakna amalan pembelajaran sebelumnya sudah ditinggalkan. Amalan baharu ini memberikan peluang yang luas terhadap penglibatan pelajar dalam aktiviti di bilik darjah. Pelajar, sebagai pelanggan utama dalam sistem pendidikan, diutamakan pencapaiannya dan keterlibatan mereka diambil cakna dengan harapan agar lahir warganegara yang berbudaya ilmu, pereka cipta, perpaduan, dan bekerjasama demi kemajuan negara.

Pembelajaran abad ke-21 menekankan kemahiran utama yang berguna kepada pelajar, sama ada dalam aktiviti pembelajaran ataupun kehidupan selepas alam persekolahan. Kemahiran itu ialah kemahiran kreatif. Kemahiran ini mampu menjadikan pelajar dan generasi baharu nanti lebih kreatif, berdikari, kritis, dan dapat bekerjasama dengan orang lain untuk membentuk kemajuan dalam pelbagai bidang. Kemahiran ini akan menuruti langkah mereka menempuh kehidupan sebenar dalam pendidikan lanjutan atau sebagai pekerja yang berkualiti dan berkemahiran.

Pembelajaran abad ke-21 lebih mengutamakan pelajar terlibat dalam pembelajaran. Oleh hal yang demikian, amalan biasa yang berlaku di bilik darjah, yang lebih berpusatkan guru sudah lapuk. Sebaliknya, aktiviti di bilik darjah lebih melibatkan pelajar dan bukannya dimonopoli oleh guru. Guru hanya sebagai fasilitator dan sumber rujukan. Aktiviti pembelajaran di bilik darjah hendaklah dirancang oleh guru dengan mengutamakan kreativiti dan kemahiran kritis oleh pelajar sendiri bagi mencapai tujuan dan objektif pembelajaran. Oleh itu, aktiviti guru berceramah dan menjadi tumpuan pelajar sepanjang masa pembelajaran bercanggah dengan amalan pembelajaran abad ke-21.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Ogos 2016)

Posted in: Isu Semasa

Kitar Semula Amalan Mulia

Oleh Salleh Hashim

BERBAU busuk dan pandangan jijik merupakan hal yang terpaksa ditempuh jika melalui tapak pengumpulan sampah di pinggir sebatang jalan. Situasi yang kotor jelas kelihatan apabila smapah bertaburan, ditambah lagi dengan kehadiran beberapa ekor anjing liar yang berkeliaran sambil menggonggong lampin pakai buang dan plastik sampah. Tempat atau tong untuk membuang sampah kelihatan kosong, tetapi sampah sarap di sekelilingnya bertaburan.

Situasi kedua, segelintir masyarakat menggunakan tapak itu sebagai tempat membuang bangkai binatang, termasuklah kucing dan ayam. Situasi yang ketiga pula, seorang individu kelihatan menyelongkar sampah sarap, sama ada di dalam tong sampah, di dalam plastik sampah atau sampah yang telah diletakkan di sekitar tong sampah yang telah dibuang ke tempat terbabit, untuk mencari bahan buangan, seperti tin aluminium dan besi buruk, yang dapat dijual.

Amat kontra dengan situasi “surat khabar lama, surat khabar lama …” frasa yang menjadi viral sejak dahulu. Frasa itu rupa-rupanya bukanlah hanya sebagai bahan gurauan. Usaha mengumpulkan surat khabar, tin aluminium, plastik, dan pelbagai bahan yang dapat dikitarkan semula merupakan amalan yang sungguh mulia. Pelbagai sumber tenaga dan barangan domestik dapat dikitarkan semula supaya dapat membantu mengurangkan penggunaan tenaga dan mengelakkan pembaziran. Menurut Akta Pengurusan  Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672), kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Sehubungan dengan itu, semudah-mudah langkah mengumpulkan surat khabar lama seperti yang dialkukan itu rupa-rupanya memberikan impak besar dalam membantu proses pembangunan dan kemantapan ekonomi sesebuah negara.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Julai 2016)

Posted in: Isu Semasa

Martabatkan Golongan Orang Kurang Upaya

Oleh Samat Buang

DALAM masyarakat Malaysia, individu istimewa itu lebih merujuk individu yang berbeza daripada individu atau orang lain yang normal. Dalam erti kata lain, individu istimewa ialah mereka yang mempunyai kecacatan atau yang tidak memiliki keupayaan secara normal seperti individu normal. Atas sebab ini jugalah, mereka digolongkan dalam kategori orang kurang upaya (OKU) atau orang kelainan upaya.

Golongan OKU ialah sebahagian daripada anggota masyarakat yang mempunyai hak sama rata dan tidak sesekali dilihat sebagai golongan yang lemah. Secara ringkasnya, individu dengan ketidakupayaan didefiniskan sebagai kategori individu yang mempunyai masalah dari segi pembelajaran, emosi dan tingkah laku, masalah pendengaran atau penglihatan, masalah bahasa dan komunikasi, masalah fizikal dan kesihatan, autisme, pintar cerdas atau berbakat, dan juga masalah yang berkaitan dengan fungsi kognitif. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat pelbagai kategori OKU dan pengelasan mereka berdasarkan pada kelainan dalam keupayaan atau ketidakupayaan mereka.

Definisi OKU digunakan untuk menggambarkan kelainan upaya seseorang itu sebagai individu dengan keupayaan tertentu dan mereka itu amat berbeza sekali atau lebih teruk ataupun lebih hebat daripada individu yang normal. Namun begitu, mereka itu tetap individu manusia yang memiliki hak dan keperluan yang sama, seperti yang dimiliki oleh individu normal. Mereka berhak untuk hidup secara sihat. Mereka berhak dilayan secara adil dan mereka juga berhak belajar, berkerjaya dan berkeluarga, sama seperti individu lain.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Jun 2016)

Posted in: Isu Semasa

Budaya Hidup Anak Muda Semakin Berubah

Oleh Asbah Razali

MODENISASI merupakan istilah yang digunakan bagi menunjukkan arus kemodenan yang dialami oelh masyarakat dunia. Cowgill mentakrifkan modenisasi sebagai transformasi masyarakat kepada teknologi dan mengubah pandangan tradisional ke arah kemajuan yang menekankan aspek kecekapan dan kemajuan individu dan anggota masyarakat. Modenisasi juga merupakan istilah yang digunakan bagi menunjukkan kemajuan atau kemodenan yang dialami oleh masyarakat dunia pada umumnya. Modenisasi merangkumi semua aspek dalam kehidupan manusia dan merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan atau proses perubahan. Namun begitu, arus kemodenan dunia hari ini bukan sahaja membawa perubahan kepada keanggihan teknologi, tetapi turut membawa perubahan budaya yang menjejaskan kehidupan terutamanya kepada golongan muda.

Sungguhpun modenisasi menghasilkan individu dan masyarakat yang berdaya saing dan maju, kesan yang tidak mampu dinilai dengan mata kasar kita juga tidak kurang hebatnya. Proses modenisasi tidak dapat dipisahkan daripada transformasi yang menyebabkan wujud dua budaya yang saling bercanggah. Keadaan ini berlaku kerana kemodenan menjadi salah satu platform yang mampu mengubah gaya hidup anak muda yang dahulunya bersifat tradisional kepada kehidupan yang lebih maju sehingga membawa krisis perkembangan dalam diri mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana adanya dua budaya yang saling bercanggah daripada budaya tradisi kepada budaya moden yang menyebabkan anak muda mula membentuk budaya dan dunia mereka sendiri.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mei 2016)

 

Posted in: Isu Semasa

PEMBELAJARAN KOMSAS DAN DUNIA KESUSASTERAAN NEGARA

Oleh Salleh Hashim

AKRONIM KOMSAS itu sendiri hampir sahaja membuat kita terlupa tentang maksud asal istilah tersebut. KOMSAS ialah akronim untuk Komponen Sastera yang diajarkan sebagai sebahagian daripada sukatan pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu di Malaysia. KOMSAS diperkenalkan pada tahun 1999. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menetapkan teks yang wajib dipelajari dan diuji dalam peperiksaan awam.

Pelaksanaan KOMSAS di sekolah dijalankan secara berperingkat-peringkat mulai Mac tahun 2000 bagi murid tingkatan satu dan empat, tahun 2001 bagi tingkatan dua dan lima, serta tahun 2002 bagi tingkatan lima. Dengan terlaksananya dasar ini, maka semua murid daripada tingkatan satu hingga tingkatan lima telah mendapat pendedahan asas mengenai sastera Melayu. Mulai 2015, teks KOMSAS sedia ada telah ditukar kepada teks yang baharu bermula dengan tingkatansatu dan empat, 2016 tingkatan dua dan lima, dan 2017 tingkatan tiga.

Setelah 17 tahun pelaksanaan KOMSAS, jelas kepada kita bahawa teks yang dipilih bagi kesemua genre merangkumi atau mencakupi pelbagai tema. Tema tersebut tentunya membawa kesan positif terhadap perkembangan mata pelajaran Bahasa Melayu itu sendiri, juga kepada remaja dan pelajar yang terlibat. Bahasa Melayu kini tidak terhad kepada penulisan karangan, tatabahasa dan pemahaman sahaja. Bahasa Melayu turut diperkukuh dengan aspek kesusasteraan yang dengan sendirinya mengangkatnya menjadi semakin mantap.

Kehadiran KOMSAS juga telah berjaya mengukuhkan dan meningkatkan minat membaca dalam kalangan remaja. Membaca dan mata pelajaran bahasa ibarat irama dan lagu yang tidak dapat dipisahkan. Pelajar sekurang-kurangnya dapat menikmati keseronokan dunia pembacaan apabila mereka menghayati pelbagai karya daripada pelbagai golongan penulis dari seluruh pelosok tanah air. Kasut Kelopak Jantung, Istana Menanti, dan Di Hadapan Pulau merupakan beberapa judul karya yang pasti menggamit minat membaca dalam kalangan remaja di sekolah. Selain itu, KOMSAS ternyata dapat menarik minat pelajar mengenal, menghayati, dan menghargai karya sastera bagi mengukuhkan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis mereka.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa April 2016)

Posted in: Isu Semasa

TARIAN SEBAGAI MEDIUM PERKEMBANGAN REMAJA

Oleh Shasha Shakierah

KEGIATAN kesenian dan kebudayaan memainkan peranan penting dalam mewujudkan perpaduan dan sosialisasi di Malaysia. Persefahaman budaya ini menjadikan rakyat Malaysia saling menerima dengan hati yang terbuka dan tidak menimbulkan konflik. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai negara yang memiliki keunikan tersendiri. Kepelbagaian agama, bangsa, seni, dan budaya yang diamalkan dalam kehidupan harian masyarakat Malaysia tidak menjadi halangan pada hubungan sesama kaum di negara ini. Sejak dahulu lagi, amalan budaya tradisional di Malaysia amat dikagumi oleh dunia luar.

Aspek kesenian dan kebudayaan amat berkaitan rapat dengan identiti, ideologi, dan amalan harian sesuatu kelompok masyarakat. Hal sebegini perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun. Pelibatan masyrakat dalam aktiviti kesenian dan kebudayaan, misalnya, dapat memberikan impak yang positif kepada pembangunan negara. Modal insan yang berkualiti amat penting dalam meningkatkan produktiviti negara. Sejajar dengan itu, pelbagai pihak telah menggembleng tenaga untuk memastikan warisan seni dan budaya tradisional di Malaysia terus diwarisi generasi demi generasi. Kesedaran terhadap kepentingan seni dan budaya tradisional perlu dipupuk kepada setiap golongan masyarakat agar tidak lagi dipandang enteng.

Bagi merealisasikan impian ini, golongan remaja memainkan peranan yang besar dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan, terutamanya bidang tari. Bidang ini bukan sahaja mendatangkan keuntungan kepada negara, malah membantu perkembangan remaja pada hari ini. Perkembangan akademik semata-mata tidak dapat menjamin perkembangan remaja. Remaja perlu memiliki kecergasan fizikal dan mental dalam menempuh kehidupan yang begitu mencabar. Remaja perlu dibimbing untuk menggerakkan mereka ke arah diri yang positif dan memiliki jati diri yang mantap. Aktiviti tarian dapat dijadikan sebagai medium untuk melahirkan modal insan kelas pertama.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mac 2016)

 

Posted in: Isu Semasa

Menyemarakkan Bidang Kesenian Tanah Air

Oleh Samat Buang

SENI merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, dapat dipandang, didengar dan disentuh oleh jiwa, tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. Malaysia tersohor dengan kepelbagaian seni dan budaya masyarakat majmuk.

Kekayaan aspek kesenian negara kita merupakan aset penting dalam mempromosikan Malaysia ke mata dunia. Secara umum, seni termasuklah tarian, muzik, drama, rentak dan irama, seni visual, dan fotografi. Penghayatan terhadap seni, budaya dan warisan sentiasa diberi penekanan sebagai sebahagian daripada agenda pembangunan negara. Dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-11, pelbagai program kebudayaan, kesenian dan warisan dilaksanakan bagi meningkatkan minat orang ramai terhadap seni dan budaya negara. Dengan kata lain, usaha menyemarakkan seni dan budaya negara perlu digiatkan  bagi mengekalkan warisan seni turun-temurun, sekali gus menjadi daya tarikan pelancong ke negara kita.

Tarian dapat didefinisikan sebagai satu seni tari pergerakan badan, kaki dan tangan mengikut rentak muzik yang dimainkan dan dipersembahkan oleh setiap kaum mahupun etnik daripada asal usul mereka dengan tujuan tersendiri. Seni tari juga merupakan gerakan terangkai berirama sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia dan dalamnya terdapat unsur keindahan yang menggabungkan pergerakan badan, irama, dan penghayatan. Tarian rakyat merujuk kepada sesuatu seni tari yang telah diamalkan selama beberapa keturunan di sesuatu tempat oleh orang kebanyakan.

Setiap negeri mempunyai keseniannya tersendiri. Sebagai contoh, tarian zapin yang cukup sinonim dengan negeri Johor sentiasa diberi keutamaan oleh kerajaan negeri bagi memastikan seni tersebut terus kekal untuk tatapan generasi muda hingga kini. Bagi memastikan hasrat itu tercapai, kerajaan negeri memperuntukkan RM2 juta setahun bagi program pembangunan tarian zapin untuk memperkasakan seni yang menjadi identiti negeri ini.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Februari 2016)

Posted in: Isu Semasa

Dinamisme Sejarah-Memerlukan Sentuhan Perubahan Pemikiran

Oleh Mohd Amirul Akhbar Mohd Zulkifli

MENELUSURI aspek persejarahan adalah sesuatu yang menguja lagi mencabar sifatnya. Hal ini disebabkan sejarah bukan hanya memaparkan tarikh, fakta, bukti serta dokumentasi masa silam semata-mata. Perkara yang lebih utama ialah sejarah memberikan persediaan kepada manusia bagi menghadapi segala kemungkinan masa kini dan masa akan datang. Sejarah didasari oleh penemuan bahan artifak, manuskrip serta keupayaan menjawab persoalan persejarahan yang menjadi tanda tanya kepada banyak pihak. Keupayaan mempersembahkan sejarah menerusi komunikasi yang efektif sifatnya, menyimpan serta menguruskan bahan persejarahan serta daya interpretasi, mampu membawa kelompok masyarakat dan institusi yang bernaung dalam sesebuah negara ke satu tahap yang lebih tinggi. Aspek yang dimaksudkan itu melibatkan ilmu pengetahuan dan konservasi warisan negara.

Persepsi umum yang melihat sejarah sebagai tidak sesuai dalam dunia moden dan tidak lebih sebagai mata pelajaran pelengkap dalam sistem pelajaran merupakan satu pandangan pesimistik. Nilai yang dibawa oleh sejarah itu sebenarnya lebih besar dan tidak ternilai. Khususnya dalam peradaban manusia masa kini dan akan datang. Kehidupan manusia itu sebenarnya merupakan satu sejarah yang memiliki kronologinya, iaitu sejak saat kelahiran sehinggalah kepada saat kematian. Jika kelompok manusia dihimpunkan, akan mewujudkan ketamadunan yang menjadi petunjuk kepada kemajuan masa lampau. Hal ini dapat membantu manusia dalam memahami perubahan kehidupan. Ketamadunan yang ditinggalkan dalam bentuk komunikasi dan penulisan primitif, tulang belulang, reka bentuk bangunan dan arca, serta lukisan dan bahan tinggalan lain, kini menghuni muzium, perpustakaan, galeri dan arkib di seluruh dunia. Sistem ini membentuk kontur persejarahan dunia yang tidak mungkin dirungkai penjelasan serta interpretasinya dalam satu tempoh waktu yang singkat.

Proses perancangan, penyelidikan, pencarian, pengumpulan dan pengelasan bahan-bahan persejarahan dan interpretasi terhadapnya sendiri bakal memakan masa. Apatah lagi jika membabitkan peristiwa penting yang melakari sejarah perdaban dunia selama beberapa abad. Umpamanya peristiwa yang menyaksikan permulaan kepada sejarah peradaban manusia menerusi pengetahuan terhadap bidnag pertanian yang dikatakan bermula sejak 10,000 SM. Selari dengan itu juga, menyaksikan perkembangan tamadun manusia yang rata-ratanya berkembang berhampiran dengan sumber air, iaitu melibatkan Nil, Tigris, Euphrates dan Indus.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Februari 2016)

Posted in: Isu Semasa