Wadah Perjuangan Prinsip

Home » Nukilan Kreatif » Ulasan Puisi » Wadah Perjuangan Prinsip

Oleh Mahaya Mohd. Yassin

KITA amati kembali makna dua perkara ini. Pertama makna puisi yang merujuk karangan yang indah, ditulis menggunakan kata yang indah, bermaksud indah serta memberi kebaikan kepada pembaca.

Kedua makna prinsip. Prinsip dengan kata mudah “ialah nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang”. Saranan untuk membuat kebaikan atau berusaha untuk berubah, antara perjuangan yang dititipkan oleh penulis.

Sebagai wadah yang memberi manfaat, sajak kerap menyalurkan prinsip penulisnya. Tujuannya adalah untuk membimbing serta menyuntikkan pendidikan dan kesedaran dalam kalangan pembaca.

Selaras dengan itu, amat tepat apabila penulis memperjuangkan prinsipnya untuk diteladani oleh penikmat sastera.

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Disember 2015)

Hantar Maklum Balas