Budi Bahasa Budaya Kita

Home » Akademik » Cetusan Pendapat » Budi Bahasa Budaya Kita

Oleh Mogana Priya a/p Vettriselvam

SABAN hari, nilai budi pekerti mulia disemai dalam sanubari masyarakat madani. Budi bahasa memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat yang berbilang kaum.

Budi pekerti mulia ialah suatu amalan yang merangkumi akhlak seseorang dalam masyarakat di marcapada yang global ini. Seseorang yang berbudi pekerti mulia akan sentiasa hormat-menghormati antara satu sama lain tanpa mengambil kira status seseorang.

Peranan ibu bapa amat dititiberatkan dalam menanamkan nilai budi bahasa dalam sanubari anak. Hal ini dikatakan demikian kerana anak diibaratkan “kain putih”. Ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorakkannya. Ibu bapa harus menjadi teladan yang baik. Individu yang datang daripada keluarga yang berbudi bahasa nescaya mempunyai nilai murni mahupun menjadi warganegara yang berguna kepada bangsa dan nusa.

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Disember 2015).

Hantar Maklum Balas