APA-APA, MANA-MANA, SIAPA-SIAPA

Home » Akademik » Cintai Bahasa Kita » APA-APA, MANA-MANA, SIAPA-SIAPA

Oleh Munsi Dewan

APA, mana dan siapa ialah tiga kata ganti nama diri tanya (selepas ini kata tanya) bahasa Melayu. Apa merujuk benda atau perkara, mana merujuk benda atau orang, dan siapa merujuk orang. Kekadang ketiga-tiga perkataan ini boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud sesuatu rujukan. Apa menjadi apa-apa, mana menjadi mana-mana dan siapa menjadi siapa-siapa(sesiapa).

Semua kata tanya yang digandakan itu mempunyai satu persamaan antara sesamanya. Kata tanya yang digandakan itu membawa erti bahawa dalam kalangan objek yang dirujukkan oleh pengucap, tidak ada satu yang dikhususkan. Apabila objek yang dirujuk itu bukan benda atau orang, maka apa-apalah yang digunakan. Sebagai contoh, kita memberikan pilihan yang seluas-luasnya apabila kita berkata:

1. “Ambillah apa-apa yang kamu suka.”

2. “Apa-apa sahaja yang melintas di hadapannya akan musnah.”

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Januari 2016)

Hantar Maklum Balas