Sekolah Penyayang

Home » Akademik » Cetusan Pendapat » Sekolah Penyayang

Oleh Choo Pei Yee

“Sekolah Penyayang” bermaksud sekolah sebagai “rumah kedua” kepada pelajar. Sekolah merupakan tempat khas pelajar yang membolehkan mereka berasa diterima dan dilayan dengan baik. Bagaimanakah pihak sekolah dapat menzahirkan konsep “Sekolah Penyayang”?

Salah satu cara untuk menzahirkan sekolah penyayang ialah tanggungjawab yang dimainkan oleh pihak sekolah termasuklah guru. Guru yang bertanggungjawab mestilah sentiasa memberikan nasihat kepada  pelajar terutama pelajar yang menghadapi masalah, terutamanya masalah pelajaran. Apabila seseorang pelajar yang bermasalah mendapat bimbingan yang baik daripada guru, perasaan kasih terhadap sekolah akan wujud dalam lubuk sanubarinya.

Selain itu, kurikulum di sekolah dapat memupuk perasaan penyayang dalam kalangan warga sekolah. Kurikulum sekolah perlu menekankan nilai masyarakat melalui mata pelajaran Pengetahuan Moral, Pendidikan Islam dan KOMSAS. Nilai kemanusiaan ataupun masyarakat seperti bantu-membantu, bertolak ansur dan bertimbang rasa dapat dipupuk.

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa 2016)

Hantar Maklum Balas