Ancaman Budaya Hedonisme

Home » Akademik » Ancaman Budaya Hedonisme

Oleh Amirah Syazwani

SETIAP manusia yang bernyawa berkeinginan untuk berseronok dan berhibur. Keinginan sebegini tidak salah kerana itu merupakan fitrah manusia. Yang salahnya ialah apabila menjadikan budaya hedonisme sebagai tunjang atau prinsip dalam kehidupan. Budaya ini jika menular dan tidak ditangani dengan baik bukan sahaja boleh melunturkan semangat jati diri dan nilai murni seseorang bahkan boleh memesongkan pegangan agama individu tersebut.

Di Malaysia, budaya ini dibawa masuk oleh Barat yang berselindung di sebalik istilah pemodenan, kemajuan dan pembangunan. Budaya hedonisme ini menjadikan golongan muda yang merupakan bakal pelapis generasi masa hadapan negara sebagai sasaran. Hal ini dikatakan demikian kerana sifat ingin tahu dan mencuba sesuatu yang baharu menyebabkan golongan muda mudah menerima unsur negatif yang dibawa oleh media massa.

Globalisasi yang melanda dunia ini menjadikan komunikasi semakin mengembang dan dunia semakin mengecil kerana segala-galanya mudah dicapai. Globalisasi juga mempercepatkan pemindahan nilai dan cara berfikir. Kesempatan inilah digunakan sebaik-baiknya oleh Barat untuk memindahkan budaya dan cara hidup mereka termasuklah budaya hedonisme.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Februari 2016)

Hantar Maklum Balas