Memesrai Alam Sekitar

Home » Akademik » Memesrai Alam Sekitar

Oleh Tee Yi Ting

DALAM era globalisasi dan modenisasi ini, masalah pencemaran alam semakin serius di negara kita. Pelbagai langkah proaktif telah diambil oleh pihak kerajaan untuk megatasi masalah ini daripada terus berlaku. Namun begitu, pelbagai inisiatif yang dijalankan ini tidak membawa impak yang besar sekali gus, malah masalah pencemaran terus menular. Oleh itu, satu wahana yang konkrit dan pragmatik perlu disusun dan digagaskan untk merungkai permasalahan yang kelihatan semakin serius ini.

Ibu bapa perlu memainkan peranan yang dominan dalam menerapkan cara hidup mesra alam dalam kalangan masyarakat. Ibu bapa perlu menyalurkan pengetahuan tentang cara hidup mesra alam kepada ahli keluarga mereka. Dalam hal ini, ibu bapa dapat mengajar anak supaya tidak menggunakan beg plastik semasa membuat pembelian sebaliknya memasukkan barangan yang dibeli ke dalam beg kitar semula.

Ibu bapa juga perlu mendidik anak supaya tidak melakukan tindakan yang mencemarkan alam sekitar termasuklah membuang sampah ke dalam sungai dan melakukan aktiviti pembakaran sampah secara terbuka. Oleh itu, ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik di hadapan anak supaya mereka menjadi individu yang mencintai suasana mesra alam pada masa hadapan.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Februari 2016)

Hantar Maklum Balas