ANTARA KATA TRANSITIF DENGAN TAK TRANSITIF

Home » Akademik » Cintai Bahasa Kita » ANTARA KATA TRANSITIF DENGAN TAK TRANSITIF

Oleh Muhammed Salehudin Aman, Munsyi Dewan

DALAM bahasa Melayu terdapat dua jenis kata kerja, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Yang dikatakan kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek atau penyambut hadir selepasnya. Misalnya, kata kerja menulis. Kata kerja ini mesti diikuti oleh objek, misalnya surat. Ayat “Kakak sedang menulis”, misalnya, salah dalam bahasa Melayu. Ayat yang betul ialah “Kakak sedang menulis surat”.

Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sesudahnya, misalnya kata kerja duduk, terbang, dan naik. Contoh dalam ayat:

1. Burung helang itu terbang.

2. Murid tadika sedang duduk.

3. Para pelajar semua naik.

Ayat ini boleh diperluas, iaitu dengan memasukkan frasa sendi nama yang berfungsi sebagai unsur keterangan.

Misalnya, ke awan yang mengikuti kata kerja tak transitif terbang dalam ayat 4, di atas kerusi yang mengikuti kata kerja tak transitif duduk dalam ayat 5, dan ke tingkat satu bangunan sekolah dalam ayat 6.

4. Burung helang itu terbang ke awan.

5. Murid tadika sedang duduk di atas kerusi.

6. Para pelajar semua naik ke tingkat satu bangunan sekolah.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mac 2016)

 

Hantar Maklum Balas