AWALAN SE-: KONSEP MASA

Home » Akademik » Cintai Bahasa Kita » AWALAN SE-: KONSEP MASA

Oleh Mohamad Salehudin Aman

DALAM tulisan yang terdahulu telah dihuraikan awalan se- yang membawa maksud sama, dan maksud satu. Dalam tulisan kali ini, akan saya bicarakan maksud awalan se- yang lain pula.

Awalan se-, apabila digabungkan dengan Kata Nama (KN) abstrak tertentu, akan membawa maksud tempoh, yakni lama masa atau waktu. Jelaslah bahawa kata terbitan berawalan se- yang terhasil merujuk satu tempoh masa tertentu, yakni yang menandakan atau yang berkaitan dengan sifat masa atau waktu.

Contohnya perkataan sedetik bererti satu detik, yakni menunjukkan tempoh yang singkat, dan setahun (satu tahun) bagi menunjukkan waktu yang lama, yakni 12 bulan kiraan tahun masihi. Antara contoh lain termasuklah sehari (lama masa 24 jam), sebulan (lama tempoh 30 hari), seminggu (tujuh hari), sedekad (selama sepuluh tahun), seabad (tempoh 100 tahun), sealaf (lama masa 1000 tahun), sezaman (tempoh atau jangka masa tertentu), dan semusim (satu masa yang tetap setiap tahun mengikut perubahan iklim). Contoh penggunaan beberapa perkataan tersebut dalam ayat adalah seperti yang berikut:

        1. “Kerja tak sampai sehari, mahu gaji penuh,” rungut mandur sendirian.

         2. Sealaf bermakna satu milenium, iaitu seribu tahun.

         3. “Sezaman ialah satu zaman; zaman-berzaman bermakna dari suatu zaman ke suatu zaman,” kata cikgu sejarah.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa April 2016)

Hantar Maklum Balas