Awalan Se-: Maksud Satu dan Sama (Bahagian 1)

Home » Akademik » Cintai Bahasa Kita » Awalan Se-: Maksud Satu dan Sama (Bahagian 1)

Oleh Munsyi Dewan

SE- ialah satu imbuhan bahasa Melayu. Imbuhan se- merupakan awalan pembentuk kata terbitan bahasa Melayu. Apabila diimbuhkan dengan kata adjektif, maka kata terbitan yang terhasil ialah kata terbitan golongan adjektif. Contohnya, se- + baik = sebaik. Kata adjektif sebaik membawa maksud sama baik dengan (sesuatu). Ayat (1) yang berikut ini menunjukkan maksud tersebut:

Perangai Nurul sebaik abang sulungnya.

(bererti perangai Nurul sama baik dengan kebaikan perangai abang sulungnya).

Beberapa contoh yang lain ialah segemuk (sama gemuk dengan sesuatu), sekuat (sama kuat dengan sesuatu), selembut (sama lembut dengan sesuatu), dan secomel (sama comel dengan sesuatu).

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Jun 2016)

 

Hantar Maklum Balas