Mengelakkan Pengangguran Graduan

Home » Jati Diri » Remaja Cemerlang » Mengelakkan Pengangguran Graduan

Oleh Firdhaus Hassan

TUJUAN utama melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang baik membolehkan graduan memperoleh gaji yang tinggi bagi memenuhi keperluan dan kehendak yang tidak terhad dalam kehidupan. Apabila menyusuri suasana ekonomi negara terkini dengan peningkatan kos hidup yang mendadak, isu pengangguran dalam kalangan graduan menjadi masalah yang patut diselesaikan dengan kaedah yang bijaksana.

Berdasarkan Laporan Kajian Penilaian Program Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA): Keberkesanan dan Kerelevanan dari Aspek Permintaan dan Penawaran (2013), terdapat program yang ditawarkan di IPTA yang berpotensi tinggi bagi kebolehpasaran pada masa hadapan. Hal ini bermakna program berkenaan mempunyai prospek kerjaya yang tinggi dengan keperluan tenaga kerja yang banyak. Program ini termasuklah Pengajian Islam, Bahasa Inggeris, Seni Reka Grafik, Seni Muzik, Pendidikan Awal Kanak-kanak, Perakaunan, Pelancongan, Pendidikan Jasmani dan Sukan serta Teknologi Vokasional.

Program tersebut telah pun ditawarkan di kebanyakan universiti yang merujuk hasil dapatan kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Pelajar yang bijak akan sensitif terhadap perubahan pola penawaran program oleh IPTA dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) yang membolehkan mereka mengetahui bidang kerjaya dengan permintaan tinggi dalam pasaran kerja. Kajian pasaran yang dilaksanakan oleh mana-mana institusi menghasilkan dapatan yang sahih demi kepentingan masa hadapan. Begitu juga dengan sebarang dasar yang dibuat oleh kerajaan akan bersandarkan hasil dapatan daripada pelbagai kajian sebelum diimplementasikan kepada masyarakat.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Julai 2016)

 

Hantar Maklum Balas