Pembelajaran Abad ke-21 Aktifkan Pelajar

Home » Khas » Isu Semasa » Pembelajaran Abad ke-21 Aktifkan Pelajar

Oleh Mohd Ali Salim

KINI dalam sistem pendidikan di Malaysia, telah dicanangkan pembelajaran abad ke-21. Hal ini bermakna amalan pembelajaran sebelumnya sudah ditinggalkan. Amalan baharu ini memberikan peluang yang luas terhadap penglibatan pelajar dalam aktiviti di bilik darjah. Pelajar, sebagai pelanggan utama dalam sistem pendidikan, diutamakan pencapaiannya dan keterlibatan mereka diambil cakna dengan harapan agar lahir warganegara yang berbudaya ilmu, pereka cipta, perpaduan, dan bekerjasama demi kemajuan negara.

Pembelajaran abad ke-21 menekankan kemahiran utama yang berguna kepada pelajar, sama ada dalam aktiviti pembelajaran ataupun kehidupan selepas alam persekolahan. Kemahiran itu ialah kemahiran kreatif. Kemahiran ini mampu menjadikan pelajar dan generasi baharu nanti lebih kreatif, berdikari, kritis, dan dapat bekerjasama dengan orang lain untuk membentuk kemajuan dalam pelbagai bidang. Kemahiran ini akan menuruti langkah mereka menempuh kehidupan sebenar dalam pendidikan lanjutan atau sebagai pekerja yang berkualiti dan berkemahiran.

Pembelajaran abad ke-21 lebih mengutamakan pelajar terlibat dalam pembelajaran. Oleh hal yang demikian, amalan biasa yang berlaku di bilik darjah, yang lebih berpusatkan guru sudah lapuk. Sebaliknya, aktiviti di bilik darjah lebih melibatkan pelajar dan bukannya dimonopoli oleh guru. Guru hanya sebagai fasilitator dan sumber rujukan. Aktiviti pembelajaran di bilik darjah hendaklah dirancang oleh guru dengan mengutamakan kreativiti dan kemahiran kritis oleh pelajar sendiri bagi mencapai tujuan dan objektif pembelajaran. Oleh itu, aktiviti guru berceramah dan menjadi tumpuan pelajar sepanjang masa pembelajaran bercanggah dengan amalan pembelajaran abad ke-21.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Ogos 2016)

Hantar Maklum Balas