Ayat Pasif Bantuan?

Home » Akademik » Cintai Bahasa Kita » Ayat Pasif Bantuan?

Oleh Muhammed Salehudin Aman, Munsyi Dewan

BENARKAH ada ayat pasif bantuan? Sebelum kita berbicara tentang ayat pasif bantuan, moleklah kiranya difahami pengertian ayat pasif itu sendiri. Secara mudah, ayat pasif membawa pengertian bahawa apabila frasa nama (FN) yang menjadi subjek dalam sesuatu ayat menjadi penderita kerana dikenai oleh kesan kata kerja pasif, maka ayat yang demikian itu disebut ayat pasif. Oleh itu, apabila hal ini berlaku, kita melihat bahawa dalam binaan ayat pasif, yang ditekankan atau diutamakan ialah objeknya. Hal ini berbeza daripada bentuk ragam ayat aktif, yakni lawan kepada bentuk ayat pasif.

Perbezaan yang ketara antara kedua-dua ayat ini terletak pada perkara yang ditekankan atau difokuskan dalam ayat. Ayat aktif menekankan pelaku kata kerja, sedangkan ayat pasif sebaliknya. Telitilah perbezaaan kedua-dua bentuk ayat ini.

1. (a) Zaqwan memandu kereta itu.

     (b) Kereta itu dipandu oleh Zaqwan.

2. (a) Kamu perlu menghormati orang tua itu.

     (b) Orang tua itu perlu kamu hormati.

3. (a) Polis telah menangkap pencuri itu malam tadi.

     (b) Pencuri itu telah kena tangkap oleh polis malam tadi.

Ayat 1(a), 2(a), dan 3(a) ialah ayat aktif. Ayat ini menekankan pelaku (Zaqwan, kamu, polis); maka pelaku berada di hadapan ayat sebagai subjek. Ayat 1(b), 2(b), dan 3(b) pula tidak mengutamakan pelaku kerana yang lebih ditekankan ialah objeknya (kereta itu, orang tua itu, pencuri itu). Pelaku dalam ayat aktif kini berada di bahagian belakang ayat, iaitu menjadi unsur dalam bahagian predikat pula. Objek dalam ayat aktif menjadi subjek yang baharu, sekali gus menjadi penderita yang dikenai kesan kata kerja pasif. Itulah sebabnya bentuk ayat ini dikatakan ayat pasif.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Oktober 2016)

Hantar Maklum Balas