Bahasa Pembenar

Home » Akademik » Cintai Bahasa Kita » Bahasa Pembenar

Oleh Munsyi Dewan

BENARKAH wujud bahasa pembenar dalam bahasa Melayu? Benar, bahasa pembenar memang wujud dalam bahasa Melayu. Bahasa pembenar ialah bahasa yang binaan ayatnya mengandungi kata pembenar, seperti ya, betul dan benar. Oleh sebab binaan ayatnya mengandungi kata pembenar, maka dinamailah bahasa ini bahasa pembenar.

Dalam bahasa Melayu, kata pembenar tergolong dalam golongan kata tugas. Kata tugas bahasa Melayu bersifat pelbagai jenis atau heterogen, iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa endosentrik, seperti frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Kata tugas hadir dalam ayat, klausa, atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu, sama ada sebagai penghubung, penentu, penguat, penegas ataupun pembenar.

Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu penyataan. Penggunaan kata pembenar dalam ayat adalah seperti yang berikut:

1. Ya, itulah orangnya yang menegur saya tadi.

2. Benar, dialah yang berkata begitu.

3. Betul, tanyalah dia.

Ayat yang dapat dibina berdasarkan kata tersebut berbentuk ayat penyata.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa November 2016)

Hantar Maklum Balas