Hak Asasi dalam Perlembagaan

Home » Jati Diri » Perlembagaanku » Hak Asasi dalam Perlembagaan

Oleh ABDUL AZIZ BARI

Salah satu bahagian Perlembagaan Persekutuan yang penting dan sering menjadi topik perbualan khalayak ialah kebebasan asasi. Meskipun tidak disebut jelas oleh Perlembagaan Persekutuan, kebebasan asasi merujuk hak asasi manusia.

Bahagian kedua dalam Perlembagaan Persekutuan (perlembagaan dibahagikan kepada 16 bahagian) menghimpunkan peruntukan yang mengkanunkan pelbagai hak, baik yang berbentuk hak individu mahupun yang berbentuk hak kumpulan atau komuniti. Bermula dengan Perkara 5 yang mengkanunkan hak yang berkisar di bawah kebebasan individu, bahagian ini berakhir dengan hak terhadap harta yang diletakkan di bawah Perkara 13.

Sebahagian daripada hak asasi dilindungi dengan cara membuat larangan. Perkara ini jelas dalam konteks Perkara 6 yang melarang perhambaan dan kerja paksa. Begitu juga dengan perbicaraan dua kali dan undang-undang jenayah berkuat kuasa kebelakangan yang terkandung di bawah Perkara 7. Dengan itu, tidak ada orang yang boleh dibicarakan dua kali. Ertinya, apabila seseorang yang dituduh telah dibebaskan atas sesuatu tuduhan, individu tersebut tidak boleh dibicarakan sekali lagi atas kesalahan yang sama. Undang-undang jenayah kuat kuasa kebelakangan pula dilarang supaya tidak ada orang yang didakwa atas sesuatu yang bukan kesalahan jenayah sewaktu kesalahan tersebut dilakukan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Siswa Februari 2012

Hantar Maklum Balas