Kewangan Remaja: Berbelanja atau Menyimpan?

Home » Fokus » Kewangan Remaja: Berbelanja atau Menyimpan?

Oleh   Noor Azam Abdul Rahman

Berbelanja atau menyimpan? Dua perkara ini perlu diberi perhatian oleh setiap remaja apabila berbincang tentang kewangan. Pada usia semuda remaja ini, perkara yang menyentuh soal kewangan merupakan perkara yang mencabar. Pada peringkat ini, pengurusan kewangan bagi remaja berkisar pada perkara yang berkaitan dengan kehendak melebihi daripada keperluan. Hal ini berlaku kerana pada kebiasaannya, keperluan remaja telah pun disediakan oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing. Sumber pendapatan remaja juga masih terhad, sama ada daripada wang perbelanjaan yang disediakan oleh ibu bapa atau penjaga ataupun daripada sumber biasiswa atau pinjaman pendidikan, jika mereka yang masih di bangku persekolahan atau di pusat pengajian tinggi.

          Selain itu, terdapat juga remaja yang telah pun terlibat dalam sektor pekerjaan seawal usia belasan tahun, iaitu setelah tamat sahaja persekolahan. Golongan ini mampu menjanakan pendapatan mereka secara sendiri, namun kebijaksanaan dalam pengurusan kewangan sendiri ini lebih berisiko daripada remaja yang lain. Oleh itu, pengetahuan yang baik tentang ilmu pengurusan kewangan perlu dipelajari.

          Pengurusan kewangan dalam konteks remaja dapat dibahagikan kepada beberapa kumpulan berdasarkan sumber pendapatan masing-masing. Pembahagian ini penting kerana setiap remaja mempunyai cara serta kecenderungan yang berbeza ketika membuat keputusan, sama ada berbelanja ataupun menyimpan hasil pendapatan mereka itu. Kecenderungan ketika membuat keputusan tentang kewangan remaja ini bergantung pada kedudukan remaja pada masa tersebut, sama ada sebagai pelajar di sekolah atau di institusi pengajian tinggi ataupun pekerja atau penganggur, dan mungkin juga sebagai anak yang berehat sahaja di rumah ibu bapa. Perbezaan ini mempengaruhi cara remaja tersebut membuat keputusan tentang kewangan mereka.

          Bagi remaja yang masih di bangku persekolahan dan di institusi pengajian tinggi (IPT), misalnya, sumber pendapatan mereka sangat terhad. Sumber utamanya daripada wang saku yang disediakan oleh ibu bapa atau penjaga; mungkin juga biasiswa yang disediakan oleh kerajaan atau institusi tertentu. Keperluan remaja ini, pada kebiasaannya, telah disediakan oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing. Hal ini bermaksud  beban perbelanjaan daripada hasil pendapatan bagi kumpulan remaja yang masih belajar ini lebih sederhana berbanding dengan kawan mereka yang bekerja.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mac 2017)

Hantar Maklum Balas