Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

Home » Fokus » Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

Oleh   Zulfazlan Jumrah

KEUNIKAN manusia terletak pada keinginan mereka untuk mengetahui sesuatu. Sifat inkuiri ini menjadikan manusia sebagai makhluk Tuhan yang istimewa berbanding dengan makhluk yang lain. Manusia juga mempunyai keupayaan intelek yang membolehkan kita berfikir dengan akal yang waras untuk membuat sebarang tindakan dalam kehidupan kita. Keupayaan intelek perlu dipupuk untuk meningkatkan kualiti berfikir seseorang.

          Proses berfikir boleh dianggap seperti mekanisme cara otak beroperasi. Kita berfikir dengan cara mencari hubung kait antara satu fakta dengan fakta yang lain supaya fakta yang baharu dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada. Perkara ini menjadikan kita lebih fokus bagi merencanakan idea baharu untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik berdasarkan pilihan yang sudah semestinya sangat terbatas. Perkara ini boleh dianggap sebagai kemahiran kendiri yang tidak mampu dilaksanakan oleh semua orang kerana proses ini menuntut usaha yang bukan sedikit. Seseorang itu perlu berfikir di luar konteks kebiasaan, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeza, dan seboleh-bolehnya bersedia untuk menghadapi pelbagai bentuk kemungkinan yang menyusul. Inilah yang dinamai kemahiran berfikir secara kreatif.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mei 2017)

Hantar Maklum Balas