Menjanakan dan Membudayakan Pemikiran Kreatif Remaja

Home » Fokus » Menjanakan dan Membudayakan Pemikiran Kreatif Remaja

Oleh   Azhar Salleh

Mengapakah bangsa Yunani begitu terkenal di seluruh dunia? Tidak akan ada sesiapa pun yang dapat menafikan atau menyangkal hakikat bahawa bangsa tersebut telah melahirkan ribuan ahli fikir, seperti Plato, Aristotle dan Socrates, yang sekali gus menghasilkan karya agung dan besar. Untuk mencapai tahap ketamadunan dan kemajuan yang tinggi, kemahiran berfikir amat fundamental dan vital. Dalam ketamadunan Islam, telah banyak pemikir yang lahir, seperti Ibnu Sina, al-Khwarizmi, al-Biruni, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah.

Kelahiran dan kecemerlangan mereka bertitik tolak daripada keupayaan untuk melahirkan idea dan pandangan sarwa yang jauh melangkaui pemikiran orang biasa. Kemampuan mereka untuk menterjemahkan pemikiran yang kritis, analitis, dan kreatif telah mencapai tahap luar biasa dalam usaha untuk membangunkan minda manusia kepada tahap yang tertinggi dan cerlang. Pelbagai disiplin pengetahuan diteroka dan digali untuk menyediakan masyarakat pada hari ini dengan ilmu yang merangkumi seluruh sistem kehidupan yang holistik. Yang menariknya, kebanyakan daripada pemikir besar ini mencipta fenomena hebat ketika usia mereka masih remaja.

***

(Rencana ini dipetik daripada majalah Dewan Siswa Mei 2017)

Hantar Maklum Balas