Darurat dan Kesannya kepada Perlembagaan

Home » Jati Diri » Perlembagaanku » Darurat dan Kesannya kepada Perlembagaan

Oleh ABDUL AZIZ BARI

Dalam pengertian biasa, darurat ialah keadaan luar biasa yang mengizinkan hal yang dilarang dalam keadaan biasa atau normal. Dari sisi undang-undang, termasuk juga dari sisi hukum Islam, itulah juga konsep dan pengertian darurat.

Dari segi prinsip, kuasa atau keharusan yang berpunca daripada darurat adalah bertentangan dengan inti sari dan tuntutan perlembagaan. Hal ini demikian kerana perlembagaan menekankan dan menuntut kuasa yang terhad, manakala darurat mengizinkan kuasa yang tidak terbatas. Hal ini termasuklah menggantung perlembagaan itu sendiri.

Pertentangan itu dengan sendirinya menekankan bahawa darurat merupakan sesuatu yang bersifat sementara, iaitu berfungsi menangani keadaan yang kritikal dan tidak terkawal oleh undang-undang biasa. Tegasnya, perlembagaan mengizinkan kuasa darurat atas alasan untuk menyelamatkan demokrasi dan bukan sebaliknya.

Kuasa darurat terkandung di bawah Perlembagaan Persekutuan, khususnya Perkara 150. Di bawah peruntukan ini, kuasa mengisytiharkan darurat diletakkan di tangan Yang di-Pertuan Agong. Sama ada kuasa ini boleh digunakan melalui budi bicara baginda sendiri atau atas nasihat kerajaan, merupakan sesuatu yang menarik untuk dibincangkan. Meskipun begitu, dalam keadaan biasa kuasa darurat itu difahami dalam konteks baginda bertindak atas nasihat kerajaan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Siswa April 2012

Hantar Maklum Balas