Badan Kehakiman

Home » Jati Diri » Perlembagaanku » Badan Kehakiman

Oleh Abdul Aziz Bari

Badan kehakiman memainkan peranan penting dalam memastikan tujuan dan isi kandungan perlembagaan dapat hidup dan berkembang. Seperti yang termaktub dalam doktrin pengasingan kuasa, peranan mahkamah ialah mentafsirkan undang-undang. Hal ini dilakukan dalam pelbagai cara dan konteks, iaitu dari penyelesaian konflik hinggalah mentafsirkan peruntukan perlembagaan.

Konflik boleh berlaku antara kerajaan dengan rakyat, atau antara rakyat. Dalam sebuah negara persekutuan, seperti Malaysia, konflik boleh berlaku antara kerajaan. Dalam proses menyelesaikan konflik ini mahkamah memberikan tafsiran kepada undang-undang yang secara automatik menentukan hak dan liabiliti pihak yang bertikai. Keputusan mahkamah juga menjadi sebahagian daripada undang-undang, meskipun taraf undang-undang tersebut lebih rendah berbanding dengan perlembagaan dan undang-undang bertulis yang dibuat oleh parlimen.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Siswa November 2011.

Hantar Maklum Balas