Penggunaan Tanda Soal dan Tanda Seru

Home » Akademik » Cintai Bahasa Kita » Penggunaan Tanda Soal dan Tanda Seru

Oleh Munsyi Dewan

Tanda baca amat penting dalam penulisan. Ketiadaan tanda baca, atau penggunaan tanda baca yang tidak tepat, akan menjejaskan kelancaran gagasan dan fakta dalam karangan. Hal ini memungkinkan wujud kekeliruan memahami maklumat yang tersirat dalam karangan pelajar.

Kali ini, kita akan membincangkan penggunaan tanda soal, dan tanda seru.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Siswa November 2011.

Hantar Maklum Balas