Anafora Mempesona dan Bermakna

Home » Nukilan Kreatif » Ulasan Puisi » Anafora Mempesona dan Bermakna

Oleh Mahaya Mohd. Yassin

“Puisi ialah karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Maka dengan gambaran yang cantik ini perkara yang dikatakan itu bertambah menarik kepada hati orang yang mendengarnya.” Demikian definisi puisi oleh Pendeta Za’ba yang amat mantap dan mudah difahami.

Penulis tidak jemu-jemu mengutarakan pendapat Za’ba ini, malahan penulis benar-benar berharap para penyajak muda dapat menghafaz, mengamati serta menggarap puisi berdasarkan pendapat yang jitu ini. Ungkapan, “melafazkan fikiran yang cantik”, “melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa”, dan “dengan gambaran yang cantik perkara yang dikatakan bertambah menarik”, patut dijadikan panduan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Siswa November 2011.

Hantar Maklum Balas