Program Perhubungan Masyarakat di Universiti

Home » Khas » Isu Semasa » Program Perhubungan Masyarakat di Universiti

Oleh Muhammad Abi Sofian Abdul Halim

Dasar Wawasan 2020 menetapkan bahawa Malaysia tidak harus menjadi negara yang maju dari segi ekonomi sahaja tetapi perlu merangkumi pembangunan kerohanian. Melalui dasar ini, kemajuan negara akan diberi tumpuan sepenuhnya kepada aspek perpaduan negara dan kesepaduan sosial, ekonomi, keadilan sosial, kestabilan politik, sistem pemerintahan, mutu kehidupan, nilai sosial, dan kerohanian.

Menyedari hakikat ini, kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi, bertanggungjawab memastikan pembangunan akademik di institusi pengajian tinggi awam dan swasta seimbang dengan pembangunan kerohanian pelajar. Peranan institusi pengajian tinggi (IPT) tidak hanya tertumpu kepada pembangunan akademik semata-mata, sebaliknya pembangunan pelajar daripada aspek sahsiah, sosial, dan kerohanian perlu diberikan penekanan supaya pembangunan pelajar menyeluruh dan seimbang.

Permintaan pasaran industri tenaga kerja masa kini tidak hanya dinilai berdasarkan ilmu dan kepakaran, tetapi dinilai dalam aspek personaliti, kerohanian dan keterampilan personaliti. Oleh sebab itu, program perhubungan masyarakat merupakan antara pendekatan perancangan pembangunan pelajar di IPT.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Siswa November 2011.

Hantar Maklum Balas