FESTIVAL KEBITARAAN DAN KEBUDAYAAN SKK PERINGKAT KEBANGSAAN

Home » Libur dan Rekreasi » Sekitar Siswa » FESTIVAL KEBITARAAN DAN KEBUDAYAAN SKK PERINGKAT KEBANGSAAN

Oleh Siti Nur Hidayah Abdullah

KUCHING – Baru-baru ni berlangsung Festival Kebitaraan dan Kebudayaan SKK Peringkat Kebangsaan di Kuching, Sarawak yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Kolej DPAH Abdillah dan SMK (A) Tun Ahmad Zaidi. SKK ialah jenama yang diberikan kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya dari aspek pengurusan sekolah dan prestasi murid. Kolej Datu Patinggi Abang Haji Abdillah merupakan SKK Fasa 2 dan SMK (A) Tun Ahmad Zaidi diiktiraf SKK Fasa 8.

Antara objektif festival yang bertemakan “Warisan Budaya Kecemerlangan Bangsa” ini ialah memberikan peluang kepada SKK untuk mempamerkan kebitaraan sekolah, menghayati dan menghargai warisan budaya pelbagai kaum, mempromosikan warisan budaya dan meningkatkan penguasaan bahasa bagi memacu kecemerlangan dan perpaduan kaum.

(Rencana ini dipetik daripada Dewan Siswa September 2015)

Hantar Maklum Balas