GIAT MEMPLAGIAT, OTAK BEKU

Home » Khas » Isu Semasa » GIAT MEMPLAGIAT, OTAK BEKU

Oleh Noraziah Mohd Amin

FENOMENA memplagiat atau dalam istilah mudah ialah mencuri hasil karya orang lain atau menciplak semakin berleluasa kini. Kegiatan ini menjadi lebih mudah dengan kehadiran pelbagai sumber maklumat yang memberikan ruang kepada para pelajar khususnya pelajar pada peringkat pendidikan tinggi untuk menggunakan jalan singkat dalam menyiapkan sesuatu tugasan demi mendapat markah yang diingini.

Walaupun terdapat banyak kaedah seperti perisian pengesan “Turnitin”, “DupliChecker”, “Word Check System” dan “Anti-Plagiarism” untuk menghalang dan mengesan tindakan plagiat ini daripada terus menjadi amalan pelajar generasi kini, namun aktiviti plagiarisme terus dilakukan tanpa rasa takut atau bersalah dalam kalangan pelajar.

Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan terma, “plagiat” sebagai “mencedok kata-kata, idea dan sebagainya daripada orang lain dan menggunakannya sebagai karyanya sendiri.” Dasar plagiarisme Universiti Sains Malaysia (USM) mendefinisikan plagiarisme sebagai, “perbuatan membentang, menyalin, memparafrasa atau menyebarkan idea, imej, proses, karya, data, perkataan sendiri atau orang lain atau sumber tanpa memberi perakuan atau kutipan yang betul kepada sumber asalnya”.

Antara inti pati yang terkandung dalam dasar ini ialah penegasan tentang hilangnya integriti akademik yang merupakan salah satu kesan negatif perbuatan plagiat. Integriti akademik sangat penting untuk diamalkan oleh pelajar kerana hal ini bukan sahaja memaparkan imej yang baik dalam menghasilkan sesuatu karya melalui elemen ketulenan idea, usaha intelektual individu, kecintaan terhadap ilmu dan sikap jujur dalam menyebarkan ilmu, malah ia turut mencerminkan peribadi serta personaliti seseorang itu secara keseluruhannya.

Plagiarisme terdiri daripada beberapa kategori iaitu’ “plagiarisme penuh” yang melibatkan tindakan mencuri keseluruhan hasil karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karya sendiri tanpa memberikan pengiktirafan terhadap penulisan asal berkenaan, “plagiarisme separa” yang merujuk aktiviti mencuri sebahagian daripada karya asal tanpa menyebut sumber dari mana bahan tersebut diambil, “autoplagiarisme” yang merupakan tindakan memplagiat hasil karya sendiri tanpa mendedahkan butiran penulisan sendiri tersebut, dan “plagiarisme silang bahasa” yang diinterpretasikan sebagai perbuatan menciplak dengan cara menterjemahkan sesuatu penulisan itu kepada bahasa lain tanpa menulis sumber asalnya.

(Rencana ini dipetik daripada Dewan Siswa September 2015)

Hantar Maklum Balas